Neka šuma bude s’ tobom

  0

  Akcijom sadnje 30 drvorednih sadnica i 300 žirova u subotu 26. oktobra simbolično je obeležena prva etapa revitalizacije špica Ade Huje koju je 2011. godine započelo UG Supernatural. Za 8 godina Supernatural je uz podršku Grada Beograda, JKP „Zelenilo Beograd“,  JKP „Gradska čistoća“, i velikog broja institucija i kompanija transformisao deponiju šuta na Adi Huji u šumu sa preko 1,000 drveća, 37 vrsta biljaka, 91 vrstom ptica, i mnoštvom živog sveta.

  Neka šuma bude s tobom je akcija kojom je posađeno 30 sadnica platana, vrbe i jasena, kao i 300 hrastova lužnjaka semenskom sadnjom. Supernatural je okupio prijatelje, ljubitelje prirode i Ade Huje, kao i sve one koji su želeli da doprinesu akciji pošumljavanja uz paprikaš i dobru muziku.

  Događaj su podržali Apatinska pivara i Knjaz Miloš čiji su zaposleni bili deo akcije pošumljavanja Dunavskog parka (Supernatural parka).

  U oktobru 2011, Supernatural okuplja stručnjake iz različitih oblasti zaštite životne sredine i započinjemo projekat  sanacije divlje deponije šuta kako bi se regenerisao špic poluostrva, i  formirao ekološko obrazovni park. Uz podršku grada Beograda, velikog broja kompanija, akademske zajednice, ambasada, ali i samih građana za osam godina smo uspeli da mesto koje je bilo potpuno nepristupačno građanima, transformišemo u park sa 1,000 novih drveća, 37 vrsta biljaka, 91 vrstom ptica, pčela, leptira, 5 vrtova medonsonsog bilja i mnoštvo živog sveta.  Priroda je sama nastavila da se regeneriše i danas je špic  Ade Huje jedina šuma na desnoj obali Dunava u Beogradu“, izjavio je Srđan Stanković, osnivač UG Supernatural i dodao: Naša misija je da ovaj predeo izuzetnih odlika uz podršku Grada zaštitimo kao šumsko stanište i trajno zeleno dobro Beograda. Zahvaljujem se svima koji su doprineli da danas budemo ovde i koji su nas osnažili da istrajemo u našoj misiji“.

  2014. Supernatural park proglašen je za jedan od 25 najboljih projekata u Evropi za šta je dobijena  nagrada u Evropskom parlamentu. Kroz različite aktivnosti, park je do sada posetilo preko 30,000 građana. UG Supernatural nastavlja sa aktivnostima na očuvanju životne sredine usmerenih na razvoju svesti ljudi o potrebi da živimo u skladu sa majkom prirodom. Supernatural je lansirao T-shirts for the planet brend čija je prva kolekcija May the forest be with you namenjena prikupljanju sredstava za projekat pošumljavanja u narednim godinama. Više infrmacija @ www.supernatural.eco

  Ostrvo Ada Huja i okolna mesta na Dunavu vezana su za jednu od  najstarijih svetskih civilizacija Vinču, od pre 7,000 godina. U doba neolita ovo društvo razvilo je prve oblike pisma, visoku kulturu stanovanja, poljoprivredu, umetnost i trgovinu. Od 1900. godne ovo područje obiluje vinogradima, i bogatstvom biodiverziteta. Ruže vetrova, prirodni izvori lekovitih voda, i Dunav pogoduju svim životnim formama da se razvijaju.  Ada Huja je IBA (important bird area,) područje od izuzetne važnosti za ptice, sa preko 120 vrsta. 1960. Ada Huja je pretvorena u gradsku deponiju, a 2000. Ada Huja postaje ilegalna deponija građevinskog šuta. Otpadne vode okolnih mesta i industrijskih postrojenja slivaju se direktno u Dunav, i pretvaraju Ada Huju u najveću ekološku problem Grada Beograda.