Poslednjih dana internetom kruže i fotografije presahlog Zaovinskog jezera. Mnogi (samozvani) komentatori na društvenim mrežama, sasvim opravdano oprezni i ljuti nakon najave da će brojne srpske reke biti spakovane u cevi zbog izgradnja mini-hidroelektrana, požurili su da izražu svoje nezadovoljstvo, zgroženost i slične emocije zbog uništavanja još jednog simbola lepote Srbije.

Ono što su mnogi propustili da primete, uvide ili saznaju je da jezero Zaovine nikako ne može da bude “prirodna lepota”, jer je to veštačko jezero, nastalo u periodu od 1975. do 1983. godine, kada je tok Belog Rzava pregrađen branama kod vrha Kik.

Ono funkcioniše u okviru sistema javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije, dok je čitavo područje krajem 2015. pripojeno Nacionalnom parku Tara.

Kao što objašnjava Vikipedija, jezero je akumulacija reverzibilne hidroelektrane “Bajina Bašta“ u Perućcu sa kojom je povezano vertikalnim cevovodom. U slučaju niskog vodostaja reke Drine jezero se prazni i pokreće turbine hidroelektrane dok u slučaju viška vode i poplavnih talasa voda se pumpa vertikalno u Zaovinsko jezero.

Ovo prvo se događa trenutno, ali ne prvi put.

Ranko Milanović iz nacionalnog parka kazao je za BBC na srpskom da je sve bilo u granicama zakonski dozvoljenih normi. “Biološki minimum koji EPS mora da poštuje je 815 metara, a nivo vode je bio na 830 metara.”

Mikajilo Zlojutro, direktor “Drimsko-limskih hidroelektrana”, o proizvodnji energije kazao je za Novosti da eksploataciju vode iz Zaovine EPS radi po pravilima koja su sadržana u vodnoj dozvoli.

Dodatni problem jesu napravila klizišta na obali jezera, gde je oštećeno dvadesetak kuća.

Nisu zadovoljni ni turisti, a oni koji brinu o životnoj sredini kažu i da trpi riblji fond.

2 KOMENTARA

  1. Takođe, integracija jezera u prirodu se posle određenog vremena obavi. Samo postojanje jezera na određenoj teritoriji izaziva promene klime, flore, faune, i tako dalje, do mere da se jezero potpuno integriše u prirodu. Iako jeste veštačko samo po sebi postalo je deo prirode tog kraja.

  2. Da se ne ponovi
    Svako zlo ima svoje dobro. Na ovom slučaju su direktori insitucija, kao i svi komentatori, pokazali da da ne prate zakone prirode, koji su jači složićemo se od svih papirnih dozvola. Danas tehnologija omogućava da se u svakom momentu dobije informacija o svakom delu mreže u kojoj se komanda vrži iz centralne jedinice. Dakle, zašto na toj “veštačkoj tvorevini” nema kamera koje prate stanje na mestima za koje je postojalo iskustvo da su sklone urušavanju?
    Sramotno je to za jedan moćni sistem koji se zove EPS ! Drugo, od samog početka je to brdo bilo podlokano korišćenjem ilovače za branu. a onda su se pojavili podzemni kanali kojima su atmosferske padavine oticale u jezero. To i svaki laik zna da voda sama traži put gde joj je najmanji otpor, a to je rastresito zemljište koje je već bilo napadnuto. Zaključak je ili su bahati eksploatatori po zakonima tržišta posegli za kešom ili su stvarno neznalice na rukovodećim mestima u Srbiji.

Comments are closed.