Nataša Vukšić, direktor Maloprodaje MOL Serbia: Želimo da budemo prvi izbor kupaca

1

Čitav svet je u procesu digitalizacije, a i u Srbiji se često o tome govori. Kako se MOL tome prilagođava i kakvi su planovi digitalizacije?

MOL Serbia je deo MOL Grupe koja nastoji da bude lider u primeni inovacija u poslovanju, kako bi odgovorila na potrebe kupaca i ponudila im personalizovanu uslugu. Kao deo velike kompanije imamo mogućnost da primenimo najbolja rešenja, koristeći inovativne tehnologije i metode, analizirajući kupovne navike, kako bismo u svakom trenutku znali šta je kupcu potrebno i u kom pravcu njegove navike evoluiraju. Promene navika kupaca vođene brzim tehnološkim razvojem i ekološkom osvešćenošću utiču i na promenu koncepta benzinskih stanica. MOL je u svojoj Strategiji 2030 akcenat stavio na razvoj tehnoloških rešenja i poboljšanje usluge, a sve u pravcu težnje da budemo prvi izbor naših kupaca. Želimo da kroz aplikaciju za mobilne telefone, personalizovanu ponudu u sklopu našeg loyalty programa MOL Plus klub i druge inovativne servise povežemo kupce sa našim brendom.

To je samo deo strategije koju sprovodite, a u kojim pravcima još planirate razvoj i kakvi su planovi i ciljevi u 2020. godini?

Fokus MOL Grupe za Srbiju kao tržište je razvoj maloprodajne mreže i otvaranje novih servisnih stanica. Godinu smo započeli otvaranjem nove stanice u Zemunskoj ulici koja je 66. po redu, a prva naša stanica na Novom Beogradu. Prisutni smo u svim većim gradovima i na svim važnim saobraćajnicama, ali nam je težnja da dodatno pojačamo prisustvo u gradovima Srbije. Sve naše servisne stanice usklađene su sa najvišim standardima kvaliteta MOL Grupe i premisa našeg rada u maloprodaji je da stalno primenjujemo najbolje međunarodne prakse u Srbiji. Vođeni ovom idejom 2015. godine smo uveli regionalni koncept Fresh Corner koji nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, od kafe, preko široke ponude pekarskih proizvoda, do sendviča i hot doga, čime smo obogatili već prisutnu ponudu kuvanih jela na našim autoputskim stanicama. Inovacija u asortimanu ne manjka ni u segmentu prodavnica – prvi i jedini u Srbiji smo počeli sa prodajom mađarskih vinjeta još 2013. godine, a u 2019. širimo dostupnost na dodatih 25% naše mreže. U pogledu usluga, na našim stanicama dostupna je kupovina uređaja za elektronsku naplatu putarine, kao i njihova dopuna, te usluga Dock Stop na stanici Batrovci koja omogućava kamperima da pokriju potrebe za svežom vodom, strujom i pražnjenjem sanitarnog otpada. Naša razvojna strategija ima za cilj širenje mreže, ali i širenje spektra proizvoda i usluga, sve na bazi pažljivog osluškivanja potreba kupaca, pošto je naša misija da učinimo da se kupci osmehuju dok su u pokretu.

Kako biste objasnili funkcionisanje COCA, a kako DODO modela poslovanja?

MOL Serbia je odlučila da svojim partnerima ponudi dva različita oblika saradnje kako bi pružila podsticaj razvoju preduzetništva. Prvi je COCA model u kom kompanija ima puno vlasništvo nad stanicom i ustupa je na profesionalno upravljanje preduzetniku koji je vodi kao sopstveno preduzeće, pri čemu partner zapošljava kadrove po svom izboru, organizuje posao u skladu sa lokalnim procedurama i zakonskim regulativama, a u okvirima MOL globalne i lokalne strategije. Drugi je franšizni tip poslovanja – DODO model koji vlasnicima benzinskih stanica omogućava ulazak u partnerstvo sa nama kao internacionalnom naftnom kompanijom, gde nudimo sveobuhvatni know-how partneru/vlasniku stanice. DODO stanice se po svom izgledu ne razlikuju od COCA stanica, a naša težnja je da i uslugu i ponudu robe u potpunosti uskladimo sa stanicama u COCA modelu.

Da li se u Srbiji ti modeli već primenjuju?

COCA model u našem poslovanju pokazao se kao veoma primamljiv za preduzetnike širom Srbije, a dve trećine ukupnog broja servisnih stanica MOL-a u Srbiji posluje baš po ovom modelu. Važno nam je da na svim stanicama imamo isti kvalitet usluge i zbog toga kontinuirano ulažemo u treninge i obuke zaposlenih na stanicama. Preduzetnik kao podršku ima veliki sistem, kao i internacionalno znanje i prakse koje može da usvaja. Naše dosadašnje iskustvo pokazuje da su neke od stanica pravi porodični biznisi koji zapošljavaju celu porodicu, zbog čega su dodatno motivisani za postizanje najboljih rezultata.

1 KOMENTAR

  1. Najkvalitetnije gorivo u Srbiji, najljubazniji zaposleni na pumpama. Iskrene cestitke i zelja da budete jos bolji i uspesniji!

Comments are closed.