Narukvice protiv nasilnika: Žene će odmah moći da pozovu policiju

0

Kao nova mera zaštite žena biće uvedene narukvice za žrtve i nasilnike, kako bi se alarmirala policija čim nasilnik prekrši meru zabrane prilaska žrtvi.

Od početka godine četiri žene su ubijene u porodičnom nasilju, dok je policija uhapsila 407 nasilnika.

Narukvice će biti uvedene u naredne tri godine kroz projekat “Unapredjenje bezbednosti žena u Srbiji”, a koju sprovodi Agencija ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost u Srbiji u saradnji sa MUP-om, a uz finansijsku podršku Norveške.

“Narukvica će biti povezana sa policijskim ustanovama, kako bi žrtve mogle brzo da signilizaraju da se nalaze u opasnosti, problemu i da policija odmah reaguje”, rekla je državni sekretar MUP-a Biljana Popović Ivić i dodala da će policija na taj način istog momenta znati kada su nasilnici prekršili meru zabrane prilaska žrtvi.

Ona je, na predstavljanju projekta, naglasila da je od početka godine izrečeno 6.890 hitnih mera nasilnicima, od čega 2.079 mera privremenog udaljenja nasilnika iz stana i 4.811 mera privremene zabrane da kontaktira žrtvu.

Policija je tokom prošle godine izrekla 22.042 hitne mere, od čega je 8.065 mera privremenog udaljenja nasilnika iz stana i 18.977 mera privremene zabrene da kontaktira žrtvu.

Borba protiv nasilja u porodici, kako je rekla, jedan je od prioriteta MUP-a, a tome u prilog govori i donošenje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji se primenjuje od juna 2017. godine.

Posebno je teška situacija u seoskim sredinama gde žene ne prijavljuju nasilje jer su ekonomski zavisne, a patrijarhalno vaspitanje i siromaštvo često su dodatna prepreka da potraže pomoć.

Direktorka Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena Milana Rikanović kaže da će žene u ruralnim područjima biti prioritet u projektu.

“Ključni faktor uspeha biće zajednički rad, da sve naše resurse koje imamo stavimo u borbu protiv nasilja i borbu protiv stereotipa”, istakla je ona i dodala da žene moraju da znaju koja su njihova prava i u slučaju nasilja na koga mogu da se oslone i kame da prijave.

Ambasador Norveške u Srbiji Arne Sanes Bjornstad kaže da je najvažnija stvar zaštita gradjana i njihova fizička bezbednost, te da zbog toga tesno saradjuju sa srpskom policijom.

Nasilje u porodici, napominje, teško je istražiti, jer ga ljudi ne prijavlju, te očekuje od projekta da se naprave značajni pomaci u osnaživanju žrtava da govore o problemu. “Ovo je važan projekat za žene u Srbiji. Siguran sam da će biti uspešan”, zaključio je on.

Cilj projekta je da se osigura veća bezbednost žena i devojčica u Srbiji, da žive u društvu u kome neće postojati rodni stereotipi i nasilje. To se može postići poboljšanjem zakonskih propisa, unapređenjem institucionalnog okvira, podizanjem svesti, preneo je Tanjug.