Nacionalni dan borbe protiv limfoma

0

Na žalost, Nacionalni dan borbe protiv limfoma, ove godine dočekujemo u vanrednoj situaciji, suočeni sa velikom pretnjom koju sa sobom nosi pandemija COVID-19.

Nacionalni dan borbe protiv limfoma uspostavljen je pre tri godine, zajedničkom inicijativom Srpske limfomske grupe, strukovnog udruženja i Udruženja obolelih od limfoma LIPA i obeležava se svakog 24. marta.

Udruženje obolelih od limfoma LIPA, prateći savete struke i naših hematologa želi da istakne da sve osobe koje imaju hronične limfoproliferativne bolesti, kao što su limfomi i hronična limfocitna leukemija pripadaju rizičnoj grupi pacijenata. Taj rizik je viši ukoliko je lečenje u toku ili je završeno u poslednja tri meseca. Takođe, taj rizik se dodatno povećava ako osoba ima i druge hronične bolesti (npr dijabetes, kardiovaskularne bolesti, plućne bolesti). U kriznoj situaciji sa kojom smo trenutno suočeni, najvažnije je da se pacijenti striktno i jedino pridržavaju saveta lekara koji će proceniti određene modifikacije terapije od slučaja do slučaja uzimajući u obzir procenu rizika i benefita, izbegavaju sve situacije moguće ekspozicije COVID-19 i redovno održavaju higijenu.

Posebno želimo da se osvrnemo na hroničnu limfocitnu leukemiju, koja je najčešće hematološko maligno oboljenje kod odraslih i primarno se smatra oboljenjem starijeg životnog doba, odnosno najveći broj pacijenata je stariji od 65 godina. Procenjuje se da u Evropi broj obolelih iznosi oko 4.9 slučaja na 100.000 stanovnika, što joj daje status retke bolesti. Srbija se po broju pacijenata uklapa u ovu statistiku, broj novodijagnostikovanih na godišnjem nivou je oko 340 pacijenata, a broj pacijenata sa HLL-om u Srbiji je nešto manji od 2000.

U ranim stadijumima bolesti većina bolesnika nema značajne simptome, te se vrlo često bolest otkrije sasvim slučajno, običnom analizom krvi. Postoji grupa bolesnika koja nema simptome ili komplikacije i ne zahteva lečenje, već redovno praćenje od strane hematologa, dok kod bolesnika sa agresivnom formom bolesti, koja se karakteriše brzom progresijom neophodno je odmah krenuti sa lečenjem. Standard lečenja zavisi od godina bolesnika, komorbiditeta, parametara rizika i raspoloživih medikamenata.

Bez obzira da li se lečenje uvodi odmah ili je pacijent pod redovnim nadzorom, život sa ovom teškom i neizvesnom bolešću predstavlja jedinstveno iskustvo, kroz koje svaka osoba i njoj bliski ljudi prolaze na različite načine.

Zahvaljujući nesebičnoj podršci koju imamo od strane struke i strukovnog Udruženja Srpske Limfomske Grupe – SLG, naši hematolozi su izašli sa preporukama za naše pacijente, koje možete naći na sajtu Udruženja LIPA i našim društvenim mrežama i spremni su da daju odgovore na pitanja vezana za probleme i izazove sa kojima su pacijenti suočeni u ovom trenutku.