Ministarstvo trgovine Katara pozdravlja presudu svetske trgovinske organizacije protiv kršenja prava intelektualne svojine u Saudijskoj Arabiji, i promociju piraterije

0

Ministarstvo trgovine i industrije Države Katar pozdravilo je današnju presudu Svetske trgovinske organizacije (STO) kojom je utvrdilo da je Kraljevina Saudijska Arabija prekršila prava intelektualne svojine odbijajući da preduzme mere protiv piraterije beoutK kanala i umesto toga aktivno promoviše ovu pirateriju.

Odlukom STO-a utvrđeno je da je Kraljevina Saudijska Arabija prekršila svoje obaveze prema Sporazumu STO o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (“TRIPS sporazum”) i da nije uspela da zaštiti prava intelektualnog vlasništva IP odbijanjem da preduzme mere i umesto toga aktivno promoviše, sofisticiranu Saudijsku pirateriju “beoutK”.

Komitet STO-a pozvao je Saudijsku Arabiju da zaustavi svoju zloupotrebu prava IP-a i “uskladi svoje mere” sa zakonom STO-a.

Ovo je prvi put u sedamdeset i tri godine istorije STO-a i njegovog prethodnika (GATT) da je Komisija odbacila pokušaj tuženika da se kao odbrana poziva na izuzeće nacionalne bezbednosti.

Komisija STO-a utvrdila je da neuspeh Saudijske Arabije da preduzme krivičnu akciju protiv beoutK-a nije povezan sa bilo kojim legitimnim bezbednosnim interesom toliko da nije mogla da ispuni ni minimalni zahtev verodostojnosti u odnosu na ponuđene suštinske bezbednosne interese.

Reagujući na izveštaj komiteta, Ministar trgovine i industrije NJ.E. Ali bin Ahmed Al Kuvari rekao je u izjavi katarskoj novinskoj agenciji: “Katar i međunarodni nosioci prava postigli su danas sjajnu pobedu. Očekujemo Saudijsku Arabiju, kao domaćina predstojećeg G20, da ispoštuje ovu odlučujuću presudu i okonča krađu i pirateriju prava intelektualne svojine, a može započeti poslušanjem presude STO-a i sprovođenjem pravičnog, blagovremenog i transparentnog pravnog postupka protiv počinilaca kako bi se ovo zaustavilo.

Presuda je usledila nakon što je Država Katar podnela zvaničnu žalbu protiv Kraljevine Saudijske Arabije putem STO-ovog tela za rešavanje sporova.

U današnjem izveštaju, STO komitet je zaključio da beoutK vršio pirateriju medijskog sadržaja zaštićenog autorskim pravima katarske kompanije beIN Media Group LLP (beIN) u Saudijskoj Arabiji i šire, uključujući prodaju beoutK pretplata i set-top dekoder kutija u brojnim maloprodajnim radnjama širom Saudijske Arabije.

Izveštaj kaže da pored piratskog beIN-ovog vlasničkog i licenciranog sportskog sadržaja, beoutK kutije omogućavaju pristup hiljadama piratskih filmova, TV emisija i TV kanala širom sveta, a piratske emisije su prenošene preko satelita Arabsat sa satelitskim frekvencijama. I saudijska kompanija, Saudi Selevision Company LLC, „dozvolila je ili pomogla da beoutK emituje svoj piratski sadržaj na Arabsatu“.

Izveštaj je naglasio da se piraterija vrši na “komercijalnom nivou”. Komisija je to zaključila nakon što je razmotrila dokaze koji otkrivaju komercijalnu svrhu beoutK, poput prodaje reklama i opsežnog marketinga piratskih usluge.

U izveštaju je istaknuto da postoje duboke i temeljne mane u obavezi Saudijske Arabije da obezbedi izvršne postupke u skladu sa TRIPS sporazumom, a Saudijska Arabija je odbila da preduzme bilo kakvu efikasnu krivičnu akciju protiv beoutK-a, uprkos tome što je u potpunosti svesna “opsežne dokazne osnove za zaključivanje da beoutK-om upravljaju pojedinci ili subjekti podložni krivičnoj nadležnosti Saudijske Arabije.

Dodaje se u izveštaju da je Saudijska Arabija takođe ograničila ili na bilo koji drugi način frustrirala sposobnost beIN-a (i njegovih davalaca licence) da preduzimaju građanske tužbe protiv kršenja njihovih prava na IP. Dalje je rečeno da su se vlasti saudijske vlade „angažovale na promociji javnih okupljanja s prikazivanjima neovlašćenih emisija beoutK-a“, uključujući Svetsko prvenstvo 2018. godine.

Analiza komiteta pokazuje kako je, dozvolivši da se krađa i piraterija BeoutK-a nekoliko godina neprekidno širi, Saudijska Arabija aktivno kršila svoje obaveze prema TRIPS sporazumu da zaštiti IP prava katarskih državljana i visoko uglednih vlasnika u oblasti sporta i kulture od drugih trgovinskih partnera, uključujući Sjedinjene Države, Evropsku Uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo, uprkos pritužbama vlada širom sveta, kao i nekih najistaknutijih sportskih liga i medijskih kompanija širom sveta.

U skladu s ovom presudom, Saudijska Arabija sada mora poslušati poziv komiteta STO-a da zaustavi svoju zloupotrebu vrednih prava IP-a i “uskladi svoje mere sa svojim obavezama iz TRIPS sporazuma”.

Dok se spor pred komitetom STO usredsredio na kršenja vezana za IP, u zaključcima komiteta takođe je istaknuta kršenja ljudskih prava od strane Saudijske Arabije usmerena prema Katarane.

Komitet je utvrdio da je Saudijska Arabija “proterala katarske stanovnike i posetioce sa saudijskih teritorija” sa rokom od samo dve nedelje od obaveštenja – bez ikakvog drugog razloga osim da su katarski državljani – i uvela ograničenja koja sprečavaju Katarane da putuje na ili prelazi preko saudijske teritorije.

Štaviše, Komisija je istakla da su ove diskriminatorne mere odobrene od strane saudijske vlade, konstatujući “postojanje opštih mera protiv simpatije koje su direktno ili indirektno podstakle atmosferu saosećanja sa državljanima Katara i Katarom”.

Vredno je napomenuti da je Katar pokrenuo nekoliko drugih pravnih postupaka pred STO i drugim međunarodnim organizacijama i sudovima, u vezi sa nezakonitim radnjama koje su preduzele Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Egipat od juna 2017. godine.

Katar će nastaviti da sprovodi pravdu kroz ove pravne postupke, poštujući sopstvene obaveze međunarodnog prava.

Tokom sednice, nekoliko članica STO-a intervenisalo je pred komitetom kao treće strane, podržavajući aspekte stava Katara.

U tom kontekstu, Evropska unija je naglasila da, u skladu sa obavezama STO-a, „krivični postupci i kazne ne treba da budu predviđeni samo na papiru, već moraju biti efikasni u praksi“.

Brazil i Evropska unija ukazali su na štetu koja je načinjena njihovim nosiocima prava.

Brazil, Kanada, Evropska unija, Japan, Rusija, Singapur i Ukrajina insistirali su na tome da pozivanje Saudijske Arabije za odbranu nacionalne bezbednosti ne sme proći bez sudskog nadzora.

Izveštaj komisije zasnovan je na opsežnim dokazima koje je Katar podneo tokom višestrukih pismenih postupaka i dva usmena, i uprkos intenzivnom angažovanju Saudijske Arabije u ovom procesu.