Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: Potpune i istinite informacije pomažu građanima da realno sagledaju opasnost

0
Foto: Promo

Dvadeset osmog septembra obeležen je Međunarodni dan prava javnosti da zna. Šta ovaj datum predstavlja i kako se u Srbiji promoviše pravo javnosti na slobodan pristup informacijama?

Već 15. godinu zaredom, u Srbiji smo obeležili Međunarodni dan prava javnosti da zna. Prema tradiciji, uručili smo priznanja predstavnicima organa javne vlasti koji su se, u proteklih godinu dana, istakli u afirmisanju prava javnosti na slobodan pristup informacijama, kao osnovnog ljudskog prava i jednog od temeljnih principa dobre javne uprave.

Već izvesno vreme traje proces usaglašavanja izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i ovom prilikom izražavam očekivanje da ćemo, u narednom periodu, usvajanjem unapređene verzije ovog zakonskog akta učvrstiti načela transparentnosti u radu organa vlasti, a istovremeno i utvrditi postupak preuzimanja odgovornosti za nesprovođenje zakona, odnosno povredu prava i obaveza uređenih zakonom.

Tokom 2020. godine dosta se govorilo o pristupu informacijama od javnog značaja kada je u pitanju javno zdravlje. Zašto je bitno pružiti prave, tačne i pravovremene informacije od značaja za zaštitu i zdravlje ljudi?

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja, kao jedno od osnovnih ljudskih prava u demokratskim društvima, dobilo je poseban značaj u okolnostima epidemije COVID-19 koje su predstavljale opasnost u smislu zaštite zdravlja stanovništva i životne sredine.

Kancelarija poverenika je apelovala na sve organe javne vlasti da hitno i bez odlaganja postupaju po zahtevima građana za informacijama o zaštiti zdravlja stanovništva, kao i da takve informacije proaktivno objavljuju. Smatramo da postoji opravdani interes za pravovremeno i tačno informisanje javnosti u ovakvim situacijama i da takvo postupanje predstavlja odgovornost vlasti koja doprinosi poverenju građana, dok istovremeno potpune i istinite informacije pomažu građanima da realno sagledaju opasnost od širenja zaraznih bolesti i svoje ponašanje usklade sa merama za zaštitu zdravlja, što je svakako jedan od preduslova za uspešnu borbu sa epidemijom koja još uvek traje.