Mikela Telatin, UNOPS: Gradimo bolje živote za zajednice kojima je potrebna podrška

Intervju šefice Kancelarije UNOPS-a u Srbiji, predstavnica UNOPS-a za Srbiju, Severnu Makedoniju i Crnu Goru

0
Fotografije: UNOPS

Od svih agencija Ujedinjenih nacija UNOPS je možda ona koja najmanje aktivno traži publicitet. Pa ipak, povodom dvadeset godina poslovanja u Srbiji, Mikela Telatin, šefica Kancelarije UNOPS-a u Srbiji, predstavnica UNOPS-a za Srbiju, Severnu Makedoniju i Crnu Goru, u razgovoru za Nedeljnik predočava misiju i ciljeve UNOPS-a, govori o projektima koje ta organizacija sprovodi u našem regionu.

“UNOPS (Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge) osnovan je sa misijom da pomogne ljudima da izgrade bolji život i zemljama da dostignu održivi razvoj. Sa sedištem u Kopenhagenu, UNOPS je decentralizovana agencija koja radi u više od 80 zemalja i zapošljava 13.000 ljudi, u oblastima od razvoja do humanitarnog, mirovnog i bezbednosnog sektora.

UNOPS je, takođe, eklektična organizacija, gde se žargon privatnog sektora često koristi i primenjuje u definisanju strateškog supstrata organizacije – od poslovnih planova do analiza rizika, od zahteva za vidljivošću donatora do praćenja projekata. Međutim, u UNOPS-u je, takođe, sve usidreno u vrednostima i odgovornostima Ujedinjenih nacija”, kaže Mikela Telatin za Nedeljnik.

Ali po čemu je UNOPS drugačiji od ostalih agencija UN?

U mnogim aspektima, on je jedinstvena organizacija Ujedinjenih nacija, u potpunosti zasnovana na potražnji i potrebama – potražnji partnera i potrebama zemalja i njihovog stanovništva.

Mi ne primamo osnovna sredstva iz budžeta Ujedinjenih nacija, već svojim poslovanjem obezbeđujemo finansijsku samostalnost i održivost. To nije samo modus operandi, već definicija organizacione kulture, strukture i vrednosti, a s vremenom je postalo i deo našeg identiteta.

Još jedna specifičnost UNOPS-a je činjenica da on nema mandat u funkcionalnom sektoru, kao što su zdravstvo ili obrazovanje, niti ciljanu populaciju. Osnovni mandat UNOPS-a je u upravljanju projektima, infrastrukturi, javnim nabavkama, ljudskim resursima i uslugama finansijskog upravljanja.

Ovde leži odgovor na prvi deo pitanja, jer uzimajući u obzir ovaj specifični mandat orijentisan na usluge, UNOPS ne traži publicitet, već se fokusira na operativnu izuzetnost. Zadovoljstvo nam je da budemo pouzdan odabrani partner koji donosi konkretna rešenja i opipljive rezultate.

Koje vrste projekata realizujete u Srbiji i regionu tokom poslednje dve decenije?

UNOPS je aktivan u Srbiji od 2000. godine, a rad kancelarije UNOPS-a u Srbiji se od 2017. godine proširio na Severnu Makedoniju i Crnu Goru. Pouzdan je partner pre svega Vladi Srbije, kao i vladama Severne Makedonije i Crne Gore, u pružanju podrške socioekonomskim reformama i pristupanju Evropskoj uniji. Podržali smo zemlje i u odgovorima na velike krize, poput poplava koje su pogodile Srbiju 2014. godine ili pandemije kovid-19, koja je i dalje izazov u regionu.

U saradnji i uz finansiranje Evropske unije, vlada različitih donatora poput Kraljevine Norveške, Švajcarske, Švedske i nacionalnih vlada, kao i agencija UN, kancelarija UNOPS-a u Srbiji sprovodi 14 projekata usmerenih na održivi društveno-ekonomski razvoj, socijalnu koheziju, stanovanje, zapošljivost, rast poslovanja, sigurnost, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, kao i reagovanje u vanrednim situacijama. Svi projekti imaju dobro upravljanje, rodnu ravnopravnost i brigu o najranjivijima i životnoj sredini kao transverzalne oblasti u kojima UNOPS želi da vidi pozitivan uticaj na društvo.

Od naših projekata želimo opipljiv uticaj na ljude. To činimo širenjem kapaciteta za primenu vlade, Ujedinjenih nacija i drugih partnera, i podržavamo postizanje Agende održivog razvoja u zemlji.

Zapadni Balkan je i pre pandemije važio za ranjivi deo Evrope. Kako UNOPS doprinosi poboljšanju zdravstvene i ekonomske otpornosti Srbije?

Usredsređeni smo na implementaciju projekata, koje usklađujemo sa konkretnim kontekstima i razvijamo kao odgovor na potrebe zemalja, pri čemu razvijamo saradnju i partnerstva sa drugim agencijama Ujedinjenih nacija, lokalnim organizacijama, vladama, lokalnim samoupravama.

Na primer, tokom proleća, kada je u Srbiji započela epidemija kovid-19, videli smo koliko su bile značajne javne nabavke. Zahvaljujući mobilizaciji podrške donatora pomogli smo državi u nabavci medicinske i nemedicinske opreme, što je bila nabavka za spasavanje ljudskih života, ali i za dugoročno osnaživanje zdravstvenih kapaciteta.

Pored toga, kroz naše projekte koje finansiraju EU i Norveška, jačamo ekonomsku otpornost, posebno malih i srednjih preduzeća, kroz dodelu grantova koji poboljšavaju njihov preduzetnički kapacitet, promovišu zapošljavanje i društveno odgovorno poslovanje koji, u lokalnim zajednicama, pojačavaju socijalno-ekonomske koristi naših projekata.

Sporazum o finansiranju zapošljavanja zdravstvenih radnika u Srbiji potpisan je letos. Kakva su iskustva sa ovim projektom i da li postoje slični projekti sada kada pandemija još ne jenjava?

U ovoj pandemiji, solidarnost je podjednako važna kao i efikasnost, i to je zajednički napor svih aktera među svim narodima. Naravno, Ujedinjene nacije igraju važnu ulogu, tako što svaka agencija stavlja na raspolaganje svoju stručnost i kapacitete.

Kada je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju kovida-19 u martu 2020. godine, UNOPS je globalno aktivirao svoje Postupke za hitne nabavke kako bi omogućio brži odgovor. Oprema za medicinsku i ličnu zaštitu bila je najtraženija roba na globalnom nivou, a sa raskorakom između potražnje i ponude, uz brojne zabrane prevoza i izvoza, tržište je postalo veoma narušeno, a nabavka nosila izazove bez presedana.

Međutim, uspeli smo da nabavimo medicinsku i nemedicinsku opremu vrednu 11,5 miliona evra, neophodnu ne samo u Srbiji, već i u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori gde imamo kancelarije, zahvaljujući finansiranju Evropske unije i Kraljevine Norveške, i u koordinaciji sa timovima UN. Snaga našeg odgovora bila je naša sposobnost da primenimo višestruku strategiju koja je istovremeno uključivala dijalog sa vladama radi razumevanja njihovih potreba, mobilizaciju donatora, spretnost primene najbržih tehničkih instrumenata kako bi se sredstva stavila na raspolaganje, istraživanje tržišta i kontakte sa dobavljačima, tako da smo u roku od nekoliko dana mogli uspešno da otpočnemo sa planovima odgovora.

Naša podrška u odgovoru Srbije na kovid-19 nastavlja se i danas, zahvaljujući sredstvima EU, jer podržavamo zapošljavanje 200 medicinskih stručnjaka koji rade u bolnicama i laboratorijama širom Srbije. Kao organizacija UN sa mandatom za nabavke, i dalje smo spremni da pružimo podršku zemlji u odgovoru na izazove pandemije.

Korupcija je prisutna na različitim nivoima u mnogim zemljama. Koju stručnost UNOPS može ponuditi za podršku dobrom upravljanju, posebno na lokalnom nivou?

U Srbiji smo prisutni već 20 godina i radimo sa ljudima u mnogim opštinama i gradovima, osluškujemo njihove izazove, naglašavamo ih kada razgovaramo sa donatorima, a cilj našeg rada je da podržimo socijalnu i ekonomsku strukturu društva.

Kroz svoje projekte poboljšavamo upravljanje i vladavinu prava prenošenjem znanja o primeni njihovih principa u praksi i, što je najvažnije, na lokalnom nivou. Naša podrška je dostupna za skoro stotinu lokalnih samouprava za uvođenje eUprave, uključujući pružanje eUsluga, digitalizaciju i otvaranje javnih podataka. Promovišemo i međuopštinsku saradnju, učešće građana u lokalnoj politici i procesima donošenja odluka, kao i stavljanje fokusa na socijalnu inkluziju ranjivih grupa u lokalnim pravnim okvirima. Naš doprinos kreiranju preko 300 lokalnih politika govori o našim nastojanjima da gradimo bolje živote za zajednice kojima je potrebna podrška.

Ovaj tekst objavljen je u Nedeljniku br. 465, od 10. decembra 2020.