MEMBA vas podučava, motiviše i inspiriše

  0

  Svetlana Bunčić, Menadžer za odnose sa zainteresovanim stranama / Funkcija za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije NIS a.d.

  1.) Kako je tekla vaša karijera?

  2001. godine otvaram, tada za mene potpuno nepoznata vrata biznisa, kroz raznovrsne istraživačke projekte koje sam realizovala za mnogobrojne klijente. Tako sam učila šta je sve u biznisu važno, kako se među sobom razlikuju različite industrije i kako se obezbeđuju, kao i koliko su u poslovanju važni uvidi o tržištu i kupcima i potrošačima. Karijeru nastavljam u British American Tobbaco gde narednih 5 godina, na različitim pozicijama u okviru odeljenja marketinga doprinosim ostvarenju poslovnih ciljeva kompanije, pre svega obezbeđujući ključne uvide o tržištu i potrošačima, projekciji trendova, segmentaciji tržišta, a potom i kroz upravljanje brendovima na čijem performansu počiva poslovni rezultat. Naredne tri i po godine rukovodila sam Sektorom za marketing najveće domaće osiguravajuće kuće, Dunav osiguranje, a od 2013. godine do danas, radim u Naftnoj Industriji Srbije, na različitim rukovodećim pozicijama u oblasti potrošačkog, korporativnog marketinga i komunikacija. Interesovanje za širi poslovni kontekst, sagledavanje svih relevantnih faktora, znanja o svetu koji nas okružuje, promene koje su sada postale konstanta i stalni lični i profesionalni izazovi su izvori energije koja me pokreće.

  2.) Utisci o MEMBA programu

  MEMBA je suštinski kvalitetan EMBA program. Predmeti koji su odabrani na adekvatan način sumiraju neophodna znanja menadžera koji već imaju višegodišnje iskustvo u upravljanju: ekonomija, finansije, strateški menadžment, marketing, inovacije, liderstvo, menadžment veštine. Obrađuju se najvažnije teme na aktuelan način. Na programu postoji savršen balans između teorijskog i praktičnog, akademskog i znanja iz stvarnog biznisa, formalnog i neformalnog obrazovanja. Svako može da pronađe mnogo toga za sebe bilo da će samo obnoviti i sumirati znanja iz oblasti koja već ima, bilo da će se upoznati sa nečim do tada nepoznatim, izbrusiće svoje snage i otkriti slabosti ili mane koje može da unapredi. Menadžer se posmatra celovito, pa se pažnja na programu posvećuje i telesnom vežbanju, sportu, boravku u prirodi. Škola kontinuirano prikuplja povratnu informaciju od polaznika i program konstantno evoluira prateći potrebe polaznika, kao i najaktuelnije tokove privredne i društveno-ekonomske tokove. Poslednji modul u Kini je posebno obogaćujuće iskustvo kojim ova škola ima mnogo razloga da se pohvali. 

  3.) Beneficije koje vam je program doneo

  Kada se danas osvrnem na period od skoro 2 godine koliko program traje imam utisak zaista unapređenog znanja, obogaćenog iskustva, doživljenog ličnog razvoja i promena. U nepune dve godine, stalo je 6 ispita, najmanje toliko radova koje smo izrađivali samostalno ili u grupi, veliki broj profesionalaca koje smo uz put upoznavali i od kojih smo imali zadovoljstvo i priliku da učimo. Bez obzira na iskustvo koje imam, našla sam se u situacijama koje su za mene bile izazov da bolje razumem sebe, da preispitam rešenja za kojima prvo posežem i u poslu i u životu. A najveći benefit za mene je poznanstvo sa studentima sa grupe, ljudima koje sam upoznala i zahvaljujući kojima sam upoznavala i sebe, ljudima koji žele da uče, da se unapređuju i da menjaju svet u kome žive, na bolje. Ponikli u različitim sredinama, formirali se kroz različita okruženja, u sasvim različitim životnim prilikama, kompanijama, biznisima, uzrastima, jedni drugima pružamo podršku i uvide do kojih pojedinac ne može sam da dođe, kao i znanja iz dela sveta koji nam nije sasvim blizak. Povezali smo se zajedničkim ciljem i na delu pokazali i osetili da je pripadnost grupi u kojoj se oseća poverenje i poštovanje jedna od bazičnih ljudskih potreba za koju nikada nije suviše rano ili kasno.   

  4.) Zašto biste nekom preporučili ovaj program?

  Ako verujete da učenje traje ceo život i da čovek kontinuirano treba da radi na samounapređenju, ako smatrate da Srbiju grade ljudi svojim radom, idejama, snagom i znanjem, MEMBA je pravi program za vas. Priuštite sebi luksuz da se na deset dana izdvojite od svakodnevne rutine i posvetite nekoj oblasti iz poslovanja, da se posvetite sebi i bogaćenju svog iskustva. Posvetite se telu, umu i duhu, istražite svoje snage i slabosti, naučite kako utičete na druge i šta vi od drugih možete da dobijete. Razmenite ideje sa grupom dovoljno sličnih, a veoma različitih ljudi. Steknite nova znanja, obnovite poznato, otkrijte nepoznato, uobličite maglovitu biznis ideju, jer MEMBA vas podučava, motiviše i inspiriše!

  Više o MBA programu Mokrogorske škole menadžmenta na  https://memba.msm.edu.rs