Kompanija Imlek neće smanjivati otkupnu cenu mleka

    0

    Kompanija Imlek, najveći proizvođač mleka i mlečnih proizvoda u regionu, saopštila je da usled novonastale situacije u zemlji neće smanjivati otkupnu cenu mleka svojim kooperantima. Takođe, neće biti smanjivanja otkupnih količina mleka, te će ta kompanija kao i do sada, nastaviti sa redovnim prikupljanjem mleka od svojih farmera. Podsećanja radi, kompanija Imlek sarađuje sa oko 4.000 farmera-kooperanata na teritoriji Republike Srbije, a dnevni otkup mleka je blizu million litara.