Komentar: „Kineska izvesnost“ čini svet praktičnijim

Autor: Kineska medijska grupa

0
Foto: CRI

Nedavno zatvorena Centralna ekonomska radna konferencija KPK-a dala je važan signal koji glasi: makroekonomska politika Kine 2021. godine fokusiraće se na stabilnost. Kineska makro politika u narednoj godini neće se usredsrediti samo na kratkoročna ekonomska kolebanja i kontraciklična prilagođavanja, već će usmeriti pogled na dugoročnu perspektivu i nastojati da postigne dugoročnu ravnotežu stabilnog rasta i sprečavanja rizika.

Što se tiče kineske ekonomije, iako je ukupna slika u procesu očiglednog oporavka, još uvek postoje neka oblast i industrije koje se nisu vratile u normalu. Štaviše, ekonomska situacija u narednoj godini je i dalje komplikovana i teška i moraju se sprečiti „sve vrste derivatnih rizika izazvanih uticajem pandemije. Održavanje kontinuiteta, stabilnosti i održivosti makroekonomskih politika nesumnjivo je ubrizgalo sigurnost u održiv i stabilan oporavak kineske ekonomije u novoj godini.

U pozadini koronavirusa koja remeti ceo svet, održivi rast kineske ekonomije retka je sigurnost usred preplitanja različitih nesigurnih faktora u današnjem svetu. Kao važan deo globalnog lanca snabdevanja, mašine u kineskim fabrikama kontinuirano rade za potrebe sveta. Može se računati i na veliko kinesko tržište sa ogromnim potencijalom i većim standardom otvorenosti. Pored toga, vakcinacija protiv kovida-19 pokrenuta je u mnogim zemljama i ljudi imaju razloga da očekuju poboljšanje svetske ekonomije 2021. godine.

Kina ne može da se razvija bez sveta, a oporavak svetske ekonomije neće biti moguć bez kineskog doprinosa.