Ko među decom i odraslima spada u izrazito ranjive grupe: Lekari tražili spisak da bi znali koga da oslobode škole

0
Foto: Profimedia

Na zahtev lekara i zbog mnogo nedoumica, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je danas dokument u kojem se detaljno objašnjava ko među decom i odraslima ulazi u izrazito ranjive grupe, čije je zdravstveno stanje i funkcionisranje potrebno pojedinačno razmotriti. Ovaj zahtev stigao je zbog velikog broja zahteva za oslobađanjem dece od odlaska u školu.

U grupu izrazito vulnerabilnih ili ranjivih grupa ulaze oni čije je zdravstveno stanje izrazito narušeno, navodi HZJZ.

Te osobe treba da se posavetuju s lekarom primarne zdravstvene zaštite o svom zdravstvenom stanju i o eventualnim posebnim merama zaštite s pedijatrom, lekarom opšte medicine i specijalistom medicine rada, a za učenike s lekarom školske medicine, prenosi Jutarnji list.

HZJZ navodi da u izrazito ranjivu grupu ulaze osobe kojima su transplantirani organi, kao i osobe s malignim bolestima i to one koje su na hemoterapiji, osobe s rakom pluća koji su na radikalnoj radioterapiji, osobe s hematološkim malignim bolestima i bolestima koštane srži, poput leukemije, limfoma i mijeloma.

Zatim, tu su osobe koje primaju imunoterapiju ili neku drugu trajnu terapiju za malignu bolest i one koje primaju terapiju koja utiče na imunološki sistem, kao i osobe kojima je transplantirana koštana srž ili matične ćelije, pre manje od šest meseci pa su na imunosupresivnoj terapiji.

U izrazito osetljivu grupu spadaju i osobe s teškim bolestima disajnog sistema, uključujući cističnu fibrozu, teškim oblicima astme i hronične opstruktivne bolesti pluća, osobe s retkim bolestima koje značajno povećavaju rizik od infekcija, kao i osobe koje primaju visoke doze imunosupresivnih lekova i one kojima je potrebna pomoć pri disanju.

Tu su i trudnice s teškom srčanom bolešću, osobe sa određenim srčanim bolestima, bebe s neispravljenom urođenom srčanom manom, pacijenti s teškim kardiomiopatijama koje zahtevaju trajno medikamentozno lečenje i osobe s urođenim srčanim manama koje zahtevaju lekove za poboljšanje srčane funkcije.

HZJZ navodi i pacijente s plućnom hipertenzijom koja zahteva lečenje, pacijente kojima je transplantirano srce i one s urođenim srčanim manama koji istovremeno imaju druge hronične bolesti.

Tu su i druge osobe koje se klasifikuju kao izrazito ranjive na temelju kliničke procene izabranog lekara ili kliničara.