Kina: Reagovanje na pandemiju u tri koraka

0
Foto: CRI

Stalni predstavnik Kine u Ženevi Čen Siu je 9. marta u Ženevi na 46. sastanku Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozvao sve zemlje da efikasno reaguju na uticaj epidemije širom sveta, prenosi Kineski međunarodni radio na srpskom.

„Epidemija kovida-19 se širi i ozbiljno utiče na ekonomiju, društvo i život ljudi svih zemalja i pogoršava nejednakost. Moramo da pojačamo jedinstvo, multilateralnu saradnju, poštujemo ljudska prava i unapređujemo rodnu ravnopravnost, kao i da preuzmemo koordinirane, inkluzivne i inovativne mere za globalno reagovanje na krizu“, kazao je.

O tome, Džang je izneo tri predloga. Prvo, efikasna zaštita prava na život i zdravlje, produbljivanje međunarodne saradnje u prevenciji i kontroli epidemija, pojačanje razmene informacija i zajednička prevencija i kontrola, a posebno pojačanje saradnje u istraživanju i razvoju, proizvodnji i distribuciji vakcina, kako bi se vakcina učinila javnim proizvodom, koji je dostupan svim zemljama, posebno zemljama u razvoju. Drugo, promovisanje održivog razvoja i unapređivanje smanjenja siromaštva, poboljšavanje životnog standarda i u potpunosti garantuje prava na hranu, obrazovanje, stanovanje i dostojanstven rad. Treće, poboljšavanje sistema socijalne osiguranja i pružanje neophodnih socijalnih usluga ugroženim i marginalizovanim grupama, da bi se im pomogli da prevaziđu negativne efekte epidemije.