Kazna doživotnog zatvora, konverzija kredita u švajcarcima, izgradnja Moravskog koridora… : Skupština usvojila 180 zakona 2019.

0
Foto: Profimedia

Skupština Srbije tokom 2019. godine usvojila je oko 180 zakona, izmena zakona i međudržavnih sporazuma među kojima su izmene Krivičnog zakona kojima je uvedena kazna doživotnog zatvora za najteža krivična dela umesto dosadašnjeg maksimuma od 40 godina kao deo pooštravanja kaznene politike.

Uvođenju kazne doživotnog zatvora prethodila je peticija sa oko 160.000 potpisa, pokrenuta posle ubistva devojčice Tijane Jurić, pa sa izmene u javnosti poznate i kao Tijanin zakon. Doživotni zatvor je predviđen za sva krivična dela gde je bila zaprećena kazna od trideset do četrdeset godina, ali je nije moguće izreći osobama koje u trenutku kada su ih počinila nisu napunile 21 godinu.

Za osuđene na doživotni zatvor moguć je uslovni otpust posle izdržanih 27 godina, ali ne i kod najtežih krivična dela koja se odnose na silovanje deteta, ubistvo deteta ili trudnice.

Među usvojenim zakonima u 2019. godine je i Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima koji je trebalo za 15.785 građana da olakša otplatu tih pozajmica. Taj leks specijalis predviđa da se preostali dug konvertuje u evre i da se od te sume otpiše 38 odsto, a kamatna stopa je ona koja je važila 31. marta 2019. za kredite indeksirane u evrima, iste vrednosti i ročnosti.

Parlament je u 2019. godini usvojio još jedan poseban zakon, a tiče se izgradnje Moravskog koridora.

Poslanici su tokom leta usvojili Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina.

Usvojene su i izmene zakona kojima bi, kako vlast tvrdi, trebalo da se poboljšaju izborni uslovi, među kojima su i izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije radi sprečavanja funkcionerske kampanje.

Skupština je u decembru 2019. usvojila i završne račune državnog budžeta od 2002. do 2018. godine. Završni račun budžeta je jedan od mehanizama kontrole trošenja novca građana, a poslanici su poslednji usvojili 18. decembra 2002. godine i to za 2000. i 2001. godinu, prenosi agencija Beta.

Zakon o završnom računu budžeta Srbije je akt kojim Skupština Srbije za svaku budžetsku godinu utvrdjuje ukupno ostvarene prihode i primanja i rashode i izdatke, finansijski rezultat budžeta (budžetski deficit ili suficit) i račun finansiranja.