Kamal Ahuđa: Pred svanuće nove ere

    Piše Kamal Ahuđa, zamenik direktora za Evropu TAFE i generalni direktor IMT

    0

    Posledice pandemije izazvane virusom Covid-19 su velike. Nezaposlenost je konstantno visoka, ljudske nedaće dramatično rastu širom planete. Svetska finansijska tržišta surovo su pogođena; izgleda da ulazimo u svetsku recesiju, koja nije viđena još od 1930. Iako je ovo kriza bez granica, ona kod koje nema diskriminacije između društvenih klasa, nivoa prihoda, stepena obrazovanja, naglašeni su do sada neviđeni društveno-ekonomski rascepi, kao i podele između hemisfera.

    Na kraju, “poslovnu sferu” čine ljudi – bilo da su to zaposleni, klijenti, akcionari, zajmodavci i svi drugi. Širom sveta došlo je do naglih i dramatičnih preokreta u životima ljudi, u mnogim sferama koje se direktno, ali i tangencijalno tiču poslovanja. Za razliku od brojnih prethodnih kriza prouzrokovanih ekonomijom ponude, ekonomskom neravnotežom, ova kriza je jedinstvena po tome što pogađa sve i svuda. Budući da je takva, strategija svetskih lidera, tvoraca propisa i analitičara u vezi sa rešavanjem krize trebalo bi da bude usmerena u tom pravcu. Ohrabruje me što smo već svedoci razvoja važnih i inovativnih rešenja (bilo da se radi o tehnologiji u komunikaciji, fleksibilnoj proizvodnji…) – u velikoj meri rešenjima 21. veka, koja su se istakla u suočavanju sa poslovnim izazovima ove krize. Mišljenja sam da će se jasno ukazati zajednička društveno-politička i poslovna prilika da se resetuju mnogi stari i prevaziđeni pravci delovanja.

    Svet će biti drugačije mesto. Novo svanuće i nova era će otpočeti. Očekivano je da će kriza izazvana virusom Covid-19 značajno promeniti poslovanje i društvo. Verovatno je da će podstaći razvoj oblasti kao što su obrazovanje na daljinu i online trgovina, obnavljanje javnih ulaganja u zdravstvo, ulaganja u infrastrukturu i logistiku. Takođe, izvesno je da će promeniti način na koji kompanije konfigurišu svoje lance snabdevanja i ojačati trend nezavisnosti od megafabrika, u korist fleksibilnijih načina proizvodnje. Kada se gorući deo krize prebrodi, kompanije bi trebalo da razmotre šta se promenilo i šta su naučile, kako bi ta saznanja reflektovale na planove za budućnost. Od najveće važnosti je biti nesebičan u ovakvim situacijama, davati prednost većem društvenom dobru i razmišljati dugoročno. Potpuno je jasno da efikasno rešenje leži u odgovornom ponašanju pojedinca, kao i zajednice. Nadam da će ova kriza usmeriti pažnju na održivost, uticaj poslovanja na životnu sredinu i odgovornost poslovne zajednice i njenih interesenata da našu planetu učine pogodnijom za život, naprednijom, pravičnijom i svesnijom.