Kako se domaća rafinerija bori sa rastućom konkurencijom

  0

  Stalnom modernizacijom Rafinerija nafte u Pančevu jača svoju poziciju na regionalnom tržištu, a ove godine očekuje se početak puštanja u rad Duboke prerade vredne 300 miliona evra, navodi portal bizlife.rs.

  Veliki broj evropskih rafinerija zatvoreno je u protekloj deceniji, a kako navode stručnjaci, prestanku njihovog rada prethodio je čitav niz razloga. Dok većina analitičara smatra da je glavni krivac za krizu u rafinerijskom poslovanju u Evropi upravo konfiguracija rafinerija, odnosno vrsta postrojenja koje se nalaze u njihovom sastavu, sve više pažnje se usmerava i na druge faktore. Među njima najviše se ističe uticaj stroge zakonske regulative u Evropi kada je reč o upravljanju zaštitom životne sredine, diversifikacija poslovanja na energetskom tržištu, a među najvažnijima, nedovoljan stepen konkurentnosti evropskih rafinerija i njihova slaba sposobnost pronalaska adekvatnog odgovora na savremene izazove. Takođe, usled aktuelnih nepovoljnih makroekonomskih faktora, kao jedan od uzročnika pominje se i uticaj oštrog pada potražnje koji se negativno odrazio na profitabilnost rafinerijskih postrojenja.

  Usled oštre konkurencije koja se reflektuje i na regionalno tržište jugoistočne Evrope, proizvođači nafte iznalaze moguća rešenja kako bi obezbedili opstanak svojih rafinerijskih kompleksa, a samim tim i održivost poslovanja. Između ostalog, uprkos savremenim nepovoljnim makroekonomskim trendovima, u fokusu rafinerijske proizvodnje u regionu ostaje posvećenost unapređenju efikasnosti i povećanju fleksibilnosti kako bi se obezbedio opstanak na izrazito konkurentnom regionalnom tržištu energenata. Tako je u zemljama u okruženju najavljena realizacija određenog investicionog programa u razvoj rafinerijskog biznisa.

  Kada je reč o domaćem naftnom sektoru, u fokusu Naftne industrije Srije ostaje nastavak ulaganja kao i rad na ključnim investicionim projektima koji garantuju dalji razvoj i stabilnu budućnost kompanije. Realizacija ključnog projekta druge faze modernizacije Rafinerije nafte Pančevo ,„Duboka prerada sa tehnologijom odloženog koksovanja“ u završnoj je fazi, a njegova vrednost procenjuje se na 300 miliona evra. Izgradnja novog postrojenja omogućiće domaćem rafinerijskom kompleksu proizvodnju veće količine najvrednijih naftnih derivata, prvenstveno dizela, dok će istovremeno značiti i početak domaće proizvodnje koksa koji se sada uvozi u Srbiju. Realizacija ovog projekta doneće i brojne ekološke benefite, pre svega prestanak proizvodnje mazuta sa visokom sadržajem sumpora, dok se otvara mogućnost proširenja kapaciteta prerade kao i većeg izvoza goriva u regionu. Puštanjem u rad kompleksa Duboka preda NIS će začajno unaprediti konkurentnost i zauzeti bolju poziciju u tržišnoj utakmici sa drugim naftnim kompanijama kako u regionu, tako i u Evropi.

  „Unapređenje kapaciteta i efikasnosti rada rafinerije, kao i tehnološki razvoj, omogućili su da se Rafinerija nafte u Pančevu danas nalazi u ravni sa evropskim rafinerijama. NIS danas posluje na visoko konkurentnom tržištu jugoistočne Evrope. Kako bi obezbedili uspešno poslovanje i u budućnosti, nastavićemo sa daljim razvojem rafinerije i ostajemo okrenuti inovacijama i ulaganjima u tehnologiju. Istovremeno, posvećeni smo i unapređenju energetske efikasnosti kao i daljim ulaganjima u oblasti zaštite životne sredine. Sve to u celini doprinosi jačanju naše konkurentnosti kao i uspešnom prilagođavanju brzim tržišnim promenama “, rekao je Vladimir Gagić, direktor Bloka Prerada u kompaniji NIS.

  Drugoj fazi modernizacije pančevačke rafinerije, inače, prethodila je njena prva etapa koja je trajala do 2012. godine i u koju je uloženo više od 500 miliona evra. Ključni projekat ove faze bila je izgradnja MHC/DHT postrojenja koji je omogućio proizvodnju goriva evropskog standarda kvaliteta, što je bio značajan podsticaj za dalji razvoj domaćeg sektora prerade, dok su istovremno našoj najvećoj naftnoj kompaniji otvorene mogućnosti da postane stabilan izvoznik goriva u zemlje regiona i šire, što NIS danas i jeste. Osim toga, pored poslovne, ova investicija je donela i mnogobrojne benefite kada je reč o zaštiti životne sredine – pre svega emisije štetnih gasova smanjenje su više od 10 odsto, dok su koncentracije benzena manje od vrednosti propisanih standardima EU.

  U kontekstu unapređenja u segmentu zaštite životne sredine, NIS je u ekološke projekte u oblasti prerade poslednjih godina uložio više od 70 miliona evra, a njihova realizacija omogućila je da pančevačka rafinerija postane prvo energetsko postrojenje u Srbiji koje je dobilo IPPC dozvolu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja zaštite životne sredine. Ova dozvola ujedno potvrđuje da su svi proizvodni procesi u Rafineriji u potpunosti usklađeni sa najvišim domaćim i evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine.