Da služe i zaštite…

Ovaj moto američke policije mogli bi ovih dana da preuzmu pojedini pripadnici privatnog obezbeđenja u Srbiji. Pripadnici MUP-a ne bi mogli da koriste ovaj moto, jer za njihovu bezbednost na radnom mestu, od decembra prošle godine, nadležne su četiri privatne kompanije za fizičko-tehničko obezbeđenje.

Apsurdna situacija u MUP-u Srbije izbila je ove nedelje na videlo: policiju koja je zadužena za bezbednost i zaštitu građana čuvaće privatno obezbeđenje. Jedan dnevni list preneo je, a potom i povukao, izjavu predsednika Sindikata zaposlenih policije (SZP) Dejana Đukića koji je rekao da zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u Ulici kneza Miloša u Beogradu obezbeđuje privatna firma “Sekjuritas”.

Ministar Stefanović je 27. decembra, dakle dve i po nedelje nakon zaključenog ugovora, izjavio da se “razmatra pilot-projekat, u okviru kojeg bi licencirani radnici firmi za privatno obezbeđenje, u skladu sa zakonom, bili angažovani na poslovima fizičkog obezbeđenja objekata MUP-a, umesto pripadnika MUP-a, tamo gde je to moguće”. Stefanović nije rekao da je ugovor potpisan, da je jedna od tih firmi u stvari kompanija njegove bivše bliske saradnice i da će privatno obezbeđenje koštati više

Ta firma, međutim, nije dobila zaduženje da obezbeđuje MUP, ali je zato čitav posao dobila firma bivše državne sekretarke MUP-a Milene Vuković – “BPS Security” u konzorcijumu sa još tri privatne kompanije: “V.I.P. Security” , “G4S Secure Solutions” i “Tisten Group”, svi iz Beograda.

Insajder je u utorak prvi objavio vest o tome da je firma bivše državne sekretarke dobila posao privatnog obezbeđenja MUP-a.

Reporteri Nedeljnika su u ponedeljak ispred zgrade MUP-a Srbije u Ulici kneza Miloša 101 u Beogradu zatekli i fotografisali pripadnike obezbeđenja iz firme “BPS Security”, bivše državne sekretarke Vuković. U toj zgradi nalazi se, između ostalog, Komandno-operativni centar MUP-a i Jedinica za zaštitu. Do 2008. godine, zgrada je bila centralno sedište MUP-a.

Sudeći po javno dostupnim informacijama, ugovor je potpisan na ukupno 60 miliona dinara bez PDV-a, a jedan radnik privatnog obezbeđenja za poslove čuvanja MUP-a koji će raditi osam sati dnevno, što znači 160 sati mesečno, koštaće građane Srbije – 94.400 dinara. Jer cena radnog sata, po potpisanom ugovoru, iznosi za radnike privatnog obezbeđenja – 590 dinara. Prosečna plata policajca u Srbiji sa srednjom stručnom spremom iznosi 47.042 dinara, što praktično znači da će jedan radnik privatnog obezbeđenja koštati duplo više građane Srbije od jednog policajca koji je do sada obavljao isti posao.

Milena Vuković je bila državni sekretar MUP-a Srbije, zadužena za finansije, od 24. septembra 2015. godine do 30. januara 2016. godine kada je podnela ostavku koja joj je bila konstatovana na sednici Vlade Srbije.

Vukovićeva je pre postavljenja na mesto državnog sekretara bila savetnica ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.

Posle napuštanja mesta državnog sekretara, osnovala je firmu za privatno obezbeđenje “BPS Security” koja je sada, uz još tri firme, dobila posao čuvanja objekata MUP-a. Ugovor je potpisan 4. decembra 2019.

Zanimljivo je da je ministar Stefanović 27. decembra, dakle dve i po nedelje nakon zaključenog ugovora, izjavio da se “razmatra pilot-projekat, u okviru kojeg bi licencirani radnici firmi za privatno obezbeđenje, u skladu sa zakonom, bili angažovani na poslovima fizičkog obezbeđenja objekata MUP-a, umesto pripadnika MUP-a, tamo gde je to moguće”.

Stefanović nije rekao da je ugovor potpisan, da je jedna od tih firmi u stvari kompanija njegove bivše bliske saradnice i da će privatno obezbeđenje koštati skoro duplo više od angažovanih policajaca.

Umesto toga, Stefanović je rekao da će i dalje isključivo pripadnici policije obavljati poslove za koje je potrebno da budu posebno obučeni, odnosno da će sve što je osetljivo i što mora da obezbeđuje MUP, štititi pripadnici policije.

590 dinara* Radni sat pripadnika privatnog obezbeđenja (* bez PDV-a)

294 dinara** Radni sat policajca (** neto)

78.400 Plata privatnog radnika na održavanju higijene u MUP-u

28.370 dinara Neto plata radnika na održavanju higijene zaposlenog u MUP-u

Ukazao je da je to jeftinije i za građane i za MUP, jer bi na taj način obučeni policijski službenici mogli da budu angažovani na poslovima koje samo oni mogu da obavljaju.

“Možemo da ih stavimo ispred škola, da budu na ulici da rade poslove kriminalističke obrade… Sve što treba da rade policijski službenici koji prođu ozbiljnu edukaciju da bi postali policajci”, rekao je Stefanović.

On je naveo da će radnici firmi za privatno obezbeđenje moći da obavljaju posao fizičkog obezbeđenja onih zgrada koje nemaju poseban rizik, a da bi jedan od prvih objekata koji će biti iskorišćen u pilot-projektu mogao da bude objekat Jedinice za obezbeđenje u Sarajevskoj ulici.

“Pokazaćemo da može da se napravi ušteda i umesto da primamo nove ljude, što košta, jednim delom ćemo primati ljude koji imaju licence da te poslove obavljaju, a da policijski službenici obučeni za policijske poslove, rade ono što niko sem njih ne može”, rekao je Stefanović.

On je podvukao da će sve što je osetljivo, što se mora bezbednosno štititi – štititi pripadnici policije.

Posao će koštati državu u 2019 – 10 miliona dinara, a za 2020. godinu 50 miliona dinara bez PDV-a. Nije isključeno da ista grupa firmi dobije dodatnih 50 miliona dinara za 2021. godinu, budući da je za još toliko procenjena vrednost ove nabavke, po dokumentima iz javnog poziva MUP-a

“Video sam to širom sveta. Nije to samo kod nas, radi se svuda. Policajci su skupi, ne želimo da njihovo vreme i energija budu potrošeni na manje od optimalnog”, dodao je tada Stefanović.

Dok je Stefanović to govorio, ugovor je već bio na pravnoj snazi. Zaključen je na period od 4. decembra 2019. do 31. decembra 2020. po ceni od 60 miliona dinara bez PDV-a. Po godinama, posao će koštati državu u 2019 – 10 miliona dinara, a za 2020 – 50 miliona dinara bez PDV-a. Nije isključeno da ista grupa firmi dobije još dodatnih 50 miliona dinara za 2021. godinu, budući da je za još toliko procenjena vrednost ove nabavke, po dokumentima iz javnog poziva MUP-a.

Milena Vuković je osnovala “BPS security” 2. februara 2017. godine. Pretežna delatnost je privatno obezbeđenje.

Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije inače je propisano da bivši funkcioner, dve godine po prestanku funkcije ne može da zasnuje radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijom koja obavlja delatnosti u vezi sa funkcijom koju je obavljao, osim po dobijenoj saglasnosti Agencije.

Sudeći po dokumentaciji do koje smo došli, Milena Vuković je 11. januara 2017. zatražila saglasnost od Agencije za borbu protiv korupcije da osnuje privredno društvo koje bi se bavilo privatnim obezbeđenjem. Agencija joj je dala odobrenje, napisavši u obaveštenju da “nema zakonskih smetnji da se bavi tom delatnošću”.

Agencija je, međutim, ukazala Mileni Vuković da je dužna da, “ukoliko ovo privredno društvo bude imalo nameru da zasnuje poslovnu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, pre zasnivanja ove poslovne saradnje zatraži saglasnost Agencije”.

“Agencija će, postupajući po Vašem zahtevu u svakom konkretnom slučaju, odlučivati o tome da li navedeno privredno društvo može zasnovati poslovnu saradnju sa navedenim ministarstvom, pravnim licima, preduzetnicima ili međunarodnim organizacijama”, navedeno je u obaveštenju na zahtev Milene Vuković koji je potpisao zamenik direktora Agencije Vladan Joksimović.

I zaista, Milena Vuković, u skladu sa preporukama Agencije, nije u naredne dve godine zasnivala poslovnu saradnju sa MUP-om Srbije. Za to vreme je njena firma rasla, pa je tako 2017. godine imala prihode od 30 miliona dinara, a sledeće 2018. godine od 116 miliona dinara. Na osnovu javno dostupnih podataka, firma ima zaključen ugovor sa Beogradskim vodovodom i kanalizacijom.

Ali, čim je istekao taj rok, firma bivše državne sekretarke je potpisala dva ugovora sa bivšim poslodavcem: jedan za održavanje higijene u prostorijama MUP-a, a drugi za posao fizičko-tehničkog obezbeđenja.

Grupa ponuđača dostavila je poslednje podatke i dokaze na javni poziv tačno u 8.57 časova, sat vremena pre isteka roka, 29. novembra 2019, u 10 časova. Istog dana, ponude su otvorene i postupak je okončan u 11.20 časova. U svega dva sata, dakle, grupa ponuđača je donela ponudu i dobila posao privatnog obezbeđenja MUP-a

U slučaju održavanja higijene u prostorijama MUP-a, dobila je posao zajedno sa grupom ponuđača vredan 190 miliona dinara u naredne tri godine. Ukupna cena po radnom satu za čišćenje MUP-a iznosi 490 dinara bez PDV-a, što znači da jedan radnik sa osmočasovnim radnim vremenom košta mesečno 78.400 dinara. Prosečna plata na poslovima održavanja higijene u MUP-u, prema podacima objavljenim u MUP-ovom informatoru o radu, iznosi 28.370 dinara.

U drugom slučaju koji intrigira javnost, njena firma “BPS Security” našla se kao ponuđač na javnom pozivu za usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja koji je raspisala Jedinica za zaštitu određenih ličnosti i objekata MUP-a.

Sudeći po javno dostupnim podacima, ceo postupak za ovaj posao počeo je 20. septembra prošle godine. Tada je raspisan poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Angažovanje FTO za potrebe Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata”.

Inače, posao Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata je da “vrši bezbednosnu zaštitu” predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine, predsednika Vlade, ministra spoljnih poslova, ministra unutrašnjih poslova, direktora policije i stranih državnika i nosilaca najviših državnih funkcija tokom službenih poseta Srbiji. Istim propisima predviđeno je da je posao ove jedinice i da bezbednosno štiti zgrade Narodne skupštine, Generalnog sekretarijata predsednika Republike, Vlade Srbije, ministarstava… Pored navedenih objekata, jedinica je odgovorna i za obezbeđenje diplomatsko-konzularnih predstavništava. Dakle, jedinica kojoj je posao da štiti sve relevantne državne organe zatražila je zvanično ovim pozivom da neko obezbeđuje objekte MUP-a.

Na takav poziv javio se konzorcijum četiri privatne firme: “V.I.P. Security”, “G4S Secure Solutions”, “BPS Security” i “Tisten Group”, svi iz Beograda. Taj prvi postupak je prekinut, jer konzorcijum nije imao polisu osiguranja na iznos veći od 350 miliona dinara koja bi bila važeća na dan otvaranja ponuda, 21. oktobra 2019. Konzorcijum je međutim imao važeću polisu od 176,9 miliona dinara, a drugo pokriće koje je podneo bilo je nevažeće, odnosno polisa je istekla.

Mesec dana kasnije, preciznije 27. novembra 2019, MUP je odlučio da uputi poziv istim kompanijama da izvrše dopune svoje ponude tako što će dostaviti polisu osiguranja na sumu osiguranja u minimalnom iznosu od 173 miliona dinara.

Grupa ponuđača je dostavila ovaj dokaz tačno u 8.57 časova, sat vremena pre kraja roka, 29. novembra 2019. u 10 časova.

Istog dana, ponude su otvorene i postupak je okončan u 11.20 časova. U svega dva sata, dakle, grupa ponuđača je donela ponudu i dobila posao privatnog obezbeđenja MUP-a.

Okvirni sporazum i ugovor je potpisan 4. decembra 2019, ali tada se desilo povećanje cene radnog sata po pripadniku obezbeđenja. Naime, grupa ponuđača je i u prvom, neuspelom i u drugom pozivu dostavila cenu radnog sata od 490 dinara, da bi pri potpisivanju ugovora ta cena bila 590 dinara na sat, bez PDV-a.

Dobro upućeni sagovornici Nedeljnika kažu da je takva pojava uočljiva naročito u poslednjih nekoliko godina. Ponuđači nude manju cenu, često ispod tržišnog minimuma, samo da bi dobili posao, jer je osnovni kriterijum – najniža ponuđena cena. Kada na osnovu tog kriterijuma dobiju posao, onda se cena višestruko uvećava i često iznosi više od realne vrednosti. U ovom slučaju, grupa ponuđača privatnog obezbeđenja nije imala konkurenciju, ali to što su prvo nudili jednu cenu, a zatim potpisali ugovor na veću, dosta govori o upućenosti u ovakav način sklapanja poslova sa državom.

2 KOMENTARA

Comments are closed.