Izveštaj organizacije „Full Fact“ o izazovima provere informacija na internetu

  0

  Full Fact, britanska nezavisna organizacija za proveru informacije i nezavisni partner Facebok-a za proveru informacija, sprovela je istraživanje glavnih izazova sa kojima se suočavaju „fekt-čekeri“1 širom sveta prilikom pronalaženja i provere informacija koje se pojavljuju onlajn.

  Izveštaj pod nazivom „Izazovi onlajn fekt-čekinga: Kako tehnologija može (i ne može) da pomogne“ zasnovan je na intervjuima sa 19 fekt-čekera širom sveta i uključuje ideje za pomoć́ u rešavanju nekih od najčešćih izazova, sa fokusom na partnerstvo tehnoloških i internet kompanija.

  Dodatne informacije i ceo izveštaj možete pronaći ovde

  Tri pitanja o Facebook-ovom nezavisnom programu za proveru činjenica

  1. Šta je Facebook-ov nezavisni program za proveru činjenica (3PFC)?

  • U određenim zemljama radimo sa nezavisnim „fekt-čekerima“ (3PFC) koji pregledaju i ocenjuju tačnost informacija. Ovi partneri su sertifikovani preko nepristrasne međunarodne mreže za proveru informacija i slede IFCN-ov Kodeks Principa. IFCN-ov Kodeks Principa uključuje niz obaveza kojih organizacije treba da se pridržavaju da bi promovisale izvrsnost u proveri činjenica: nepristrasnost i pravičnost; transparentnost izvora; transparentnost finansiranja i organizacije; transparentnost metodologije; otvorena i iskrena politika korekcije ..

  2. Šta se događa ako 3PFC partner oceni informaciju kao lažnu?

  • Kada 3PFC partner oceni informaciju kao lažnu, izmenjenu ili delimično lažnu, prikazujemo je niže u News Feed-u. Na Instagram-u otežavamo njeno pronalaženje filtriranjem sa Explore i hashtag stranica, kao i smanjenjem njenog rangiranja u Feed-u.
  • Pored toga, sadržaj na Facebook-u i Instagram-u koji je ocenjen lažnim ili izmenjenim je vidno označen, kako bi ljudi lakše mogli sami da odluče šta će čitati, verovati i deliti. Ove oznake se prikazuju na lažnim i izmenjenim fotografijama i video zapisima, uključujući Top of Stories content na Instagram-u. Ove oznake uključuju i link koji korisnike povezuje sa procenom fekt-čekera. Za sadržaj ocenjen delimično netačnim ili sa nedostajućim kontekstom primenjujemo lakšu oznaku upozorenja.
  • Na stranicama i domenima koji su više navrata delile lažne vesti, takođe će se smanjiti distribucija i ukloniti mogućnost monetizacije i oglašavanja. Takođe šaljemo obaveštenja ljudima i administratorima stranica ako pokušaju da podele podele ili su u prošlosti podelili informaciju za koju je sada utvrđeno da je netačna.

  1 Lica koja proveravaju činjenice

  3. Kakvu vrstu sadržaja može proveriti 3PFC?

  • Fokus ovog programa za proveru  infromacija je identifikovanje i rešavanje popularnih dezinformacija, posebno jasnih prevara koje zapravo nemaju osnovu. Partneri za proveru informacija daju prioritet dokazano lažnim infromacijama, posebno onima koje su blagovremene ili u trendu i važne za prosečnu osobu.
  • 3PFC može analizirati sve vrste sadržaja, uključujući fotografije i video zapise.

  Strategija za zaustavljanje dezinformacija na Facebook-u

  Strategija za zaustavljanje dezinformacija na Facebook-u ima tri dela, a 3PFC program je samo mali deo toga:

  1. Uklanjamo naloge i sadržaje koje krše naše standarde zajednice koji osiguravaju sigurnost i bezbednost platforme.
   • Sa lažnih naloga se često šire dezinformacije – samo u Q3 2020 onemogućili smo 1,3 milijarde lažnih naloga!
   • Uklanjamo pokušaje negativnog uticanja na glasača pre i tokom političkog glasanja ili bilo koje dezinformacije koje bi mogle da prouzrokuju nasilje, materijalnu štetu ili da neko bude fizički povređen.
  2. Smanjujemo distribuciju sadržaja koji ne krši direktno standarde zajednice, ali je ipak niskog kvaliteta, da bi ga manje ljudi videlo.
   • Sarađujemo sa 80 partnera za proveru činjenica širom sveta koji pokrivaju preko 60 jezika. Kad je nešto ocenjeno kao lažno, dramatično smanjujemo distribuciju tog sadržaja.
   • Takođe smanjujemo distribuciju drugog neželjenog, senzacionalnističkog clickbait i engagement bait  sadržaja – što se takođe može podudarati sa dezinformacijom.
  3. Informišemo ljude tako što im dajemo više konteksta kako bi sami mogli da odluče šta će čitati, verovati i deliti.
   • Kada fekt-čekeri ocene informaciju kao netačnu, postavljamo nalepnice upozorenja sa procenom i istraživanjem fekt-čekera za ljude koji primete post, pokušaju da ga podele ili već́ jesu.
   • Context button pruža informacije o izvorima vesti koje ljudi vide u News Feed-u. Korisnike takođe obaveštavamo kada su vesti koje žele da podele starije od 90 dana.