Izbori su prošli, ali CIL Srbija nastavlja svoju bitku

0

Borba za prisustvo u političkom odlučivanju i borba za osnovna prava koja zakonom pripadaju svakom građaninu i građanki, pa tako i osobama sa invaliditetom, neće prestati nakon održanih izbora u Srbiji. Put do potpune inkluzije ove grupe građana je nerazumljivo težak i nepotrebno onemogućen nebrigom i ignorisanjem.

Svi punoletni građani imaju pravo glasa, bez obzira na razlike koje postoje među njima u klasnom, ekonomskom, rasnom, nacionalnom i drugom pogledu. 

Zašto smo onda u situaciji da neprekidno moramo da se borimo i tražimo da osobe sa invaliditetom ostvare svoja biračka prava?

Konkretno, kada se više kandidata iz ove grupacije uključi u politički život zemlje, samim tim će se i osnovne, svakodnevne potrebe ove grupe građana poboljšati.

Nažalost, u situaciji smo da ovu podrazumevajuću istinu ponavljamo glasno i neprekidno kako bi naši sugrađani uživali osnovna prava i kako bi se poboljšao njihov samostalni život, koji je u ovom trenutku ispod zadovoljavajućeg nivoa.

Možda je zato baš sada idealan trenutak da se nadležni po ko zna koji put podsete, dovoljno rano, i da počnu proces prilagođavanja izbornih mesta potrebama osoba sa invaliditetom. Takođe, svi predizborni programi, ali i političke i debatne emisije, moraju biti dostupne osobama sa senzornim invaliditetom. Na ovaj način svaki pojedinac će se osećati komotnije i slobodno pri donošenju svoje samostalne političke odluke, jer će na taj način vladati svim potrebnim informacijama i neće gubiti vreme smišljajući kako da izvede sâm čin glasanja, da li je prostorija opremljena dovoljno širokim ulazom da mogu da prođu kolica, da li je dovoljno osvetljena kako bi osobe sa oštećenjem vida mogle da se lakše kreću i da li postoji pisani dokument koji se može pročitati u slučaju gluvih i nagluvih glasača.

Mnogi aktuelni političari ni ne primećuju da postoji problem na ovom mestu, jer osobe sa invaliditetom u cilju preživljavanja razvijaju sopstvene mreže i načine da se izbore sa svim ograničenjima svakodnevnog života. Zato apelujemo i na političare, ali i na građane, da osveste postojanje problema ove grupe svojih sunarodnika i da zajedno ravnopravno uđemo u sledeće izbore.

Svaki glas se broji, a svaka odluka se tiče naše zajedničke budućnosti.