IT, hrana za budućnost, kreativne industrije i mašine i proizvodni procesi – konkurentska šansa Srbije

  0

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovalo je danas finalnu konferenciju povodom završetka javno-privatnog dijaloga sa ključnim predstavnicima privrede, akademskog, civilnog i vladinog sektora, koji je pokrenut u cilju izrade Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije.  Nakon niza radionica koje su održane u prethodnom periodu, na završnoj konferenciji predstavljeni su zaključci na koji način Srbija može da kreira ekonomiju koja će omogućiti razvoj i plasiranje vrhunskih inovativnih proizvoda i usluga na globalnom tržištu.   

  Republika Srbija je 2017. godine započela proces izrade Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije (Smart Specialisation Strategy Serbia – 4S), koju koordinira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa drugim relevantnim institucijama i timom eksperata. 

  Cilj Strategije je izgradnja modernog pristupa ekonomskom razvoju koji se bazira na znanju, zahvaljujući kojem naše društvo i privreda, treba da postanu regionalno, evropski i globalno konkurentni.    

  „Značaj Strategije je u tome što su po prvi put identifikovane prioritetne oblasti u kojima naša zemlja ostvaruje konkurentne prednosti i u koje je potrebno investirati. Oblasti koje predstavljaju našu šansu na globalnom tržištu su informaciono-komunikacione tehnologije, hrana za budućnost, kreativne industrije, mašine i proizvodni procesi budućnosti. Upravo za navedene oblasti biće opredeljena finansijska sredstva, kako bi se većom podrškom i ulaganjima, došlo do proizvoda i usluga kojima će Srbija konkurisati na jedinstvenom tržištu.  Današnja konferencija je poslednja u nizu, koja se sastojala od nekoliko faza. Prva je bila kvantitativna analiza potencijala, zatim kvalitativna analiza, a današnjim događajem je završen proces preduzetničkog otkrivanja (EDP), kroz javno privatni dijalog. U celokupnom procesu razvoja Strategije  pametne specijalizacije, imali smo veliki odziv privrede, naučno-istraživačkih organizacija, vladinog sektora i civilnog društva“,  izjavio je Viktor Nedović, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

  Na radionicama organizovanim širom Srbije u EDP procesu sprovedena je SWOT analiza za svaku prioritetnu oblast, gde su identifikovane glavne prednosti i slabosti, kao i mogućnosti i prepreke, a koja oslikava potencijal sa kojim kao država rasplažemo i izazove sa kojima se kao društvo suočavamo. U daljem dijalogu učesnici su definisali prioritete kao i zajedničke vizije za svaku oblast.  U toku radionica značajna pažnja se posvetila uticaju koje druge tzv cross-innovation tehnologije (IKT, ključne razvojne tehnologije, energetska efikasnost, ekološki prihvatljiva rešenja) mogu imati na jačanje prioritetnih oblasti.

  Na osnovu svih zaključaka i rezultata sprovedenih analiza, definisane su smernice planiranja javnih politika (mera), kroz koje bi država pružala podršku prioritetima obuhvaćenim Strategijom pametne specijalizacije Republike Srbije, a u cilju kreiranja ekonomije zasnovane na znanju. Do sada održane radionice su bile izuzetno dobro posećene i učesnici su izrazili želju da učestvuju u ovom procesu i nakon njihovog završetka, kako bi svojom ekspertizom i iskustvom doprineli izradi što kvalitetnijeg finalnog dokumenta Strategije pametne specijalizacije i osigurali njenu implementaciju i sprovođenje.