Istorija (samo)izolacije: Korona je izazvala prisilno osamljivanje, a naši preci su to preživljavali mnogo češće nego mi…

Jedno od bukvalnih značenja reči izolacija, u koju treba da svi uđemo ne bismo li spljoštili krivulju zaraze, jeste “osamljivanje”. A to je i jedna od osnovnih crta modernog sveta. Pre uspona građanstva, dobrovoljna samoća skoro da ne postoji. Grčka reč “idiot” označavala je čoveka koji je sam za sebe, koji ne doprinosi političkom životu … Continue reading Istorija (samo)izolacije: Korona je izazvala prisilno osamljivanje, a naši preci su to preživljavali mnogo češće nego mi…