Intesa Invest organizovala Dan otvorenih vrata

  0

  Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest organizovalo je Dan otvorenih vrata povodom obeležavanja svetskog Dana investicionih fondova.

  U ukupno 14 specijalizovanih ekspozitura Banca Intesa u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Subotici, Vranju, Šapcu i Jagodini, u kojima se obavljaju aktivnosti vezane za posredovanje u kupoprodaji investicionih jedinica društva Intesa Invest, predstavnici Društva upoznavali su građane i pravna lica sa prednostima ulaganja u investicione fondove, vrstama fondova, kao i načinima njihovog funkcionisanja. Osim toga, svi zainteresovani su imali priliku da se na licu mesta učlane u investicione fondove kojima upravlja Intesa Invest.

  Banca Intesa osnovala je društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest u februaru 2018. godine u želji da građanima i privredi ponudi alternativne vidove ulaganja uz potencijalno značajno više prinose u odnosu na oročene depozite. Društvo trenutno upravlja fondovima Intesa Invest Comfort Euro i Intesa Invest Cash Dinar, koji su sredinom aprila ove godine imali više od 30 miliona evra imovine.

  Intesa Invest Comfort Euro je otvoreni investicioni fond, organizovan kao balansirani fond koji ulaže u imovinu denominovanu u evrima. Namenjen je investitorima koji žele deo ulaganja da usmere ka državnim obveznicama Srbije i država sa boljim kreditnim rejtingom, kao i da imaju određenu izloženost ka prestižnim inostranim tržištima kapitala u saradnji sa jednom od najvećih kompanija za upravljanje imovinom u Evropi – Eurizon.

  Intesa Invest Cash Dinar je otvoreni investicioni fond, organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine. Ovaj fond dominantno investira u dinarske novčane depozite banaka koje posluju u Srbiji, a namenjen je investitorima koji žele da ostvare prinos u kratkom roku uz nizak stepen volatilnosti.

  Svetski dan investicionih fondova obeležava se 19. aprila, na dan rođenja holandskog trgovca Abrahama van Ketwicha, koji je još 1774. godine osnovao prvi investicioni fond pod nazivom Eendragt Maakt Magt (jedinstvo stvara snagu).