IKEA prekida saradnju sa kineskim dobavljačem nakon otkrivanja falsifikovanih dokumenata o poreklu drveta

  0

  U kompaniji IKEA verujemo u preuzimanje odgovornosti za svoj lanac snabdevanja i u transparentnost u načinu na koji poslujemo. Tokom rutinske revizije dobavljača u Kini, naši stručnjaci za šumarstvo i snabdevanje drvetom otkrili su falsifikovane dokumente u vezi sa poreklom drveta u periodu od septembra 2019. do oktobra 2020. godine. IKEA sektor nabavke je odmah pokrenuo kompletnu istragu o tome šta se dogodilo, što je rezultiralo prekidom poslovne saradnje sa dobavljačem. Takođe, zaustavili smo prodaju proizvoda izrađenih od ovog drveta, na 57 tržišta na kojima su bili dostupni za kupovinu.

  Ovakvo kršenje pravila je potpuno neprihvatljivo i preuzimamo punu odgovornost za to. Suprotno je svim našim vrednostima, kao i onome ko smo i šta želimo da budemo kao kompanija. Naši kupci bi uvek trebalo da imaju poverenja da naša celokupna drvna građa potiče iz održivih izvora.

  Kao veliki potrošač drveta, vrlo ozbiljno shvatamo svoju odgovornost prema društvu i životnoj sredini. Kako bismo osigurali da je sva drvna građa koju koristimo snabdevena na legalan način, radimo u skladu sa najvišim dostupnim standardima u industriji, sprovodeći približno 200 revizija svake godine. Zahvaljujući ovom sistemu, uspeli smo da otkrijemo drvo sa falsifikovanom dokumentacijom i brzo reagujemo.

  Širom sveta blisko sarađujemo sa približno 1.000 dobavljača i još više poddobavljača. Imamo veliko poverenje u svakog od njih. Međutim, ako utvrdimo bilo kakve nepravilnosti, prema svima ćemo postupati na isti način. Nećemo oklevati da prekinemo saradnju ili preduzmemo zakonske mere.

  U skladu s našim dugogodišnjim opredeljenjima za održivo poslovanje, odlučni smo u intenziviranju naših napora da proaktivno učvrstimo svoje zahteve u čitavom lancu snabdevanja drvetom. Takođe, udružićemo snage sa stručnjacima iz ove oblasti kako bismo doprineli daljem razvoju odgovornog upravljanja šumama u ovoj industriji širom sveta.