Hočevar: Prirodni brak, od Boga postavljen, jeste brak muškarca i žene

0
Screenshot YouTube

(Beta) – Nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar rekao je da pandemija upozorava da čovek nije samo telesno ii materijalno biće, navodeći da “bolesni ili samo oslabljeni duh sigurno ne doprinosi telesnom zdravlju”.

“Moje želje i poruke vernicima povodom Uskrsa su vrlo jasne i izričite: i teološka stvarnost, to jest sadržaj usrksnih praznika, i sociološka stvarnost – situacija pandemije pozivaju nas da intenzivno živimo po duhu, razumu, logici i u mudrosti, što je vrhunski ljudski kvalitet, ali i po Duhu Svetom – po nadahnućima Treće Božanske ličnosti, koja nas i podseća na velika Božja dela i uvek bolje uvodi u svu istinu”, rekao je nadbiskup Hočevar za list Danas.

Na pitanje o Predlogu zakona o istopolnim zajednicama, nadbiskup Hočevar je rekao da “prirodni brak, dakle od Boga postavljen, jeste brak muškarca i žene”.

“Zato se samo on, što je i logično, blagosilja. Ako neko slobodno zanemaruje Boga i crkvu, ne treba da očekuje plodove kao u crkvenoj zajednici. Ali, crkva će uvek biti dijaloški usmerena. Uvek će rado pomoći svima i s velikim poštovanjem iznosiće svoje iskustvo. Ali sam Isus nam kaže da niko ne može da sedi na dve stolice”, poručio je nadbiskup Hočevar.

Kako je istakao, “i nije pošteno mešati ono što ne može da se meša”.

“Ne živimo više u potpuno hrišćanskom svetu i svi treba da preuzmemo odgovornost za svoj način i stil života”, rekao je nadbiskup Hočevar.

Na pitanje o novom aktuelizovanju “slučaja” kardinala Alojzija Stepinca u pojedinim srpskim medijima, on je odgovorio da Bog svim stanovnicima ove regije želi da konačno pronađu snagu za “dijalog, za celovitu istinu, za svekoliku spoznaju”.

“Dakle, snagu za autentično, istinsko pomirenje i konačno za srećan život u zajedništvu, u saradnji, za nadmetanje u uzjamnom poštovanju… Našu nedoraslost za mirno i objektivno istraživanje treba da shvatimo najpozitivnije: kao izričiti Božji poziv svim stranama na traženje celovite istine”, rekao je nadbiskup Hočevar.