GSK i Sanofi udruženim snagama u jedinstvenoj saradnji za razvoj vakcine u borbi protiv COVID-19

  0

  GSK i Sanofi potpisali su pismo o namerama o saradnji na razvoju adjuvantne vakcine za COVID-19, koristeći inovativne tehnologije obe kompanije kako bi se pomoglo u rešavanju vladajuće pandemije.

  Sanofi će doprineti svojim S-protein COVID-19 antigenom koji se bazira na tehnologiji rekombinantne DNK. Navedenom tehnologijom proizvedeno je odgovarajuće genetsko podudaranje sa proteinima koji se nalaze na površini virusa. DNK sekvenca koja kodira ovaj antigen kombinovana je u DNK platformu ekspresije bakulovirusa, što je osnova Sanofijevog licenciranog rekombinantnog proizvoda protiv gripa u SAD-u.

  GSK će doprineti razvoju vakcine svojom već dokazanom pandemijskom adjuvantnom tehnologijom. Primena adjuvansa je od posebne važnosti u pandemijskoj situaciji jer može smanjiti količinu antigena potrebnu po dozi, čime se omogućuje proizvodnja znatno većeg broja doza vakcina i dostupnost vakcine većem broju ljudi.

  Paul Hudson, izvršni direktor Sanofija, navodi: “Dok se svet suočava sa globalnom zdravstvenom krizom do sad neviđenih razmera, jasno je da ni jedna kompanija ne može odgovoriti samostalno na sve izazove. Zbog toga Sanofi nastavlja da dopunjuje svoju stručnost i resurse u saradnji sa kolegama iz GSK, u cilju stvaranja i snadbevanja dovoljne količine vakcina koje će pomoći u zaustavljanju ovog virusa.”

  Emma Walmsley, izvršni direktor GSK-a, navodi: “Ova saradnja predstavlja udruženje dva najveća svetska proizvođača vakcina. Kombinujući naša znanja i tehnologiju, verujemo da možemo pomoći da se razvoj vakcina ubrza, te na taj način zaštiti što veći broj ljudi od COVID-19.”

  Kombinacija antigena na bazi proteina zajedno s adjuvansom koristi se u brojnim dostupnim vakcinama. Adjuvans se dodaje određenim vakcinama kako bi se pojačao imunološki odgovor, a pokazalo se i da stvara jači i dugotrajniji imunitet protiv infekcija. Takođe, može poboljšati verovatnoću isporuke efikasne vakcine koja se može proizvesti u velikom broju.

  Kompanije planiraju započeti prvu fazu kliničkih ispitivanja u drugoj polovini 2020. godine, te ukoliko navedena ispitivanja budu uspešna i podložna regulatornim razmatranjima, kompanije će kompletirati sve faze ispitivanja vakcine i učiniti je dostupnom do druge polovine 2021. Godine.

  Prema Sanofijevim ranijim najavama, razvoj rekombinantne COVID-19 vakcine podržan je kroz finansiranje i saradnju sa Biomedicinskim telom za napredna istraživanja i razvoj (BARDA) u SAD-u. Kompanije planiraju razgovore o finansijskoj podršci i sa drugim vladama i globalnim institucijama, prioritizirajući globalni pristup.

  Direktor BARDA-e, dr. Sc. Rick A. Bright, navodi: „Strateška saradnja između lidera proizvođača vakcina je neophodna zbog što brže dostupnosti vakcine protiv koronavirusa. Razvoj prilagođene rekombinantne vakcine za COVID-19 ima potencijal da smanji potrebne doze vakcine kako bi ona bila dostupna što većem broju ljudi u cilju okončanja pandemije.”

  Kompanije su osnovale radnu grupu za zajedničku saradnju, koju vode lideri u oblasti vakcina obe kompanije, David Loew, Sanofi i Roger Connor, GSK. Radna grupa će imati za zadatak da mobiliše resurse obe kompanije kako bi se istražila svaka prilika za ubrzavanje razvoja vakcine.

  S obzirom na izuzetno velike humanitarne i finansijske izazove pandemije, obe kompanije veruju da je globalni pristup vakcinama protiv COVID-19 prioritet i zalažu se da se svaka vakcina koje se razvije kroz zajedničku saradnju bude podjednako dostupna u svim zemljama na svetu.

  Ova saradnja predstavlja značajnu prekretnicu u stalnom doprinosu Sanofija i GSK-a za pomoć u borbi protiv COVID-19. Kako bi se osigurao što raniji početak rada, kompanije su sklopile Ugovor o prenosu materijala. Finaliziranje konačnih uslova saradnje očekuje se u narednih nekoliko nedelja.