Grad Zaječar javno-privatnim patnerstvom štedi za 15 godina više od 1.1 milion evra bez sopstvenog ulaganja

  0

  Danas je potpisan ugovor grada Zaječara i privatnih partnera za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije. Do sada je Grad Zaječar za javno osvetljenje godišnje trošio oko 72 miliona dinara, odnosno za 15 godina na koliko je potpisan ugovor potrošio bi oko 9.2 miliona evra, a sa ovim ugovorom će umesto tog iznosa ukupno uštedeti najmanje oko 1.1 miliona evra i to bez sopstvenog ulaganja od strane grada. Kako je izvesno da će u tom periodu cena električne energije značajno rasti onda se očekuju pozitivni finansijski efekti ovog projekta na budžet Grada koji će biti značajno veći u budućnosti.

  Garantovanu godišnju uštedu uvođenjem novog javnog osvetljenja realizovaće zajedno grupa ponuđača sa nosiocem posla firmom Petrol d.o.o. Beograd, koja je deo korporacije Petrol ad Ljubljana. Privatni partneri samostalno finansiraju celokupnu implementaciju projekata.

  Kako je istaknuto, tokom ugovorenog perioda od 15 godina štedi se najmanje 82,98% električne energije, smanjuje se emisija CO2 za oko 9.400 tona godišnje, skoro za duplo se poboljšava osvetljenost i kvalitet osvetljenosti, proširuje se deo mreže. Očekivani vek trajanja novih 9.554 Schreder i Phillips LED svetiljki je 25 godina, što je za 10 godina duže od perioda ugovora. Privatni partner ima obavezu da garantuje uštedu i kvalitet i za to garantuje bankarskim garancijama. Ovakve uštede u skladu su sa obavezama koje Srbija preuzima u pristupanju EU, pre svega u oblasti zaštite životne sredine, koje se osim smanjenja emisije štetnih gasova ogleda i u činjenici da je krajnji rok u Evropi i kod nas za zamenu starih i opasnih živinih sijalica bila 2019. godina, a mi smo sada na oko četvrtini tog puta u Srbiji.

  Ono što je najvažnije jeste da Grad Zaječar nema kreditnog zaduženja, a sva ugrađena oprema i sve primenjene mere se odmah po ugradnji predaju u vlasništvo Grada bez naknade. Značajan deo efekta je besplatno korišćenje i eksploatisanje uštede u prvih 2-6 meseci dok su toku radovi.

  ,,Ovo je velika odluka našeg Grada i njegovog rukovodstva, da na osnovu sveobuhvatne analize uđemo u projekat koji smo prepoznali kao pravu štedenju i poneli smo se kao domaćini. Potrebno je naglasiti da JPP nije samo nabavljanje robe, već se očekuje kvalitet i ušteda tokom perioda trajanja ugovora. Našoj sredini je svaki dinar uštede važan, ali i na ovaj način realizujemo deo priprema za ulazak u EU. Pametno ćemo da investiramo razliku u novcu koja se ostvaruje uštedama na ovom projektu, ali smo ponosni i na deo koji se odnosi na smanjenje emisije CO2 i povećanje bezbednosti na ulicama” ističu u Gradu.

  Grad Zaječar nije bio u finansijskoj mogućnosti da samostalno realizuje ovaj projekat, a nema ni tehničku ekspertizu. Angažovanjem privatnih partnera veruje se da će biti dobijeno najbolje moguće rešenje