Grad održive urbane mobilnosti – Kruševac

  0

  Kruševac, grad u srcu Srbije, ovogodišnji je pobednik Evropske nedelje mobilnosti u kategoriji velikih gradova koji je uspeo da u velikoj meri ohrabri i podstakne građane da umesto automobila koriste alternativna sredstva kretanja/prevoza, i  tako budu korak bliže cilju- zdravijoj životnoj sredini za sve. Takođe, to je prvi grad iz Srbije koji je samostalno 2017. izradio Plan održive urbane mobilnosti . Tri godine kasnije Kruševac svoje iskustvo aktivno deli sa drugim gradovima iz Srbije.

  Planom su predviđene mere usmerene na povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, povećanje pristupačnosti, povećanje kvaliteta javnog gradskog saobraćaja i na smanjenje korišćenja putničkih automobila.

  “Po ugledu na nagradu koju dodeljuje Evropska komisija, nacionalni koordinatori, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i SKGO dodeliće podsticajna sredstva za unapređenje održive urbane mobilnosti onoj lokalnoj upravi koja je najviše doprinela unapređenju kvaliteta života u prethodnoj godini. Svrha dodeljivanja Nacionalne nagrade je da promoviše uspešne kampanje i podigne svest o potrebi lokalnog delovanja u oblasti održive urbane mobilnosti”, izjavila je Klara Danilović iz Stalne konferencije gradova i opština.

  Inače, u nedavno završenoj  Evropskoj nedelji mobilnosti koja se obeležava tokom septembra i koja predstavlja događaj koji treba da podigne svest o značaju alternativnih vidova prevoza i koji se jednim delom realizuje u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – druga faza“, koji finansira Vlada Švedske, učestvovao je rekordan broj gradova i opština– čak 31.

  “Broj registrovanih automobila raste iz godine u godinu, pa je stepen motorizacije sve veći uz narušavanje kvaliteta vazduha.  Parkiranje je takođe problematika za sebe, gužve i zagušenja su svakodnevica, a u najvećem broju gradova biciklističke staze ne postoje. Rešenja za ove probleme u gradovima nude Planovi održive urbane mobilnosti,  na osnovu kojih se utiče na promenu svesti građana i njihove navike u kretanju,  i koji su ujedno i sjajna prilika za saradnju, korišćenje sredstva iz Evropskih fondova, testiranje inovativnih metoda, unapređenje kvaliteta životne sredine i rešavanje akutnih problema u saobraćaju”, navodi Danilović.

  Prema njenim rečima veliki je broj evropskih gradova koji su uspešno sproveli politike održive urbane mobilnosti, a što je dovelo do vidljivih rezultata u poboljšanju kvaliteta života u prvom redu vazduha.

  “Nama je blizak primer Slovenije i Ljubljane koja je uži gradski centar pretvorila u zonu za pešake, poboljšan je javni prevoz, uveden je i javni gradski bicikl kao vid prevoza i stvoreno  više od 100 hektara novih zelenih površina u gradu. Sve to je doprinelo da ovaj grad ponese prestižnu titulu Zelene prestonice Evrope. Neka od pozitivnih iskustava Ljubljane uvodi i grad Beograd, na primer električno vozilo Vrabac namenjeno stanovnicima beogradske pešačke zone pandan je ljubljanskom “Kavaliru” koji je uveden još 2007. godine. Od 2019. godine u Kruševcu saobraća električno vozilo namenjeno prevozu turista i građana, pod nazivom “Kolibri”. Sve su to sitni koraci koji nas uvode u korenite promene”, objasnila je Danilović.