FCA Gupa predstavila kako sa 5G tehnologijom automobili postaju pametniji a vožnja bezbednija

  0
  5GAA, Foto: Promo
  • FCA uzela značajno učešće na konferenciji 5GAA u Torinu
  • Zajedno sa drugim 5GAA partnerima, FCA grupa je prikazala novu tehnologiju koja koristi potencijal 5G tehnologije
  • Sistemi za upozorenje na mogućnost direktnog sudara, obaveštenja u gradu putem georeferenciranja/mapiranja, upozorenje na zaustavljena vozila, upozorenje na naglo kočenje vozila ispred i pomoć pri slaboj vidljivosti su demonstrirani na vozilima iz FCA grupe.
  • Povezana mobilnost će omogućiti FCA grupi da ponudi nove usluge kupcima

  Zahvaljujući tehnološkim izumima i inovacijama, automobili su, prilično kao i pametni telefoni, prešli put od pružanja ograničenih funkcija do funkcionisanja na nivou integrisanih servisnih habova. Na proizvođačima automobila je da iskoriste ove tehnološke inovacije. Kao rezultat ovakvog razmišljanja, kada se u kompaniji FCA dizajnirao Uconnect ekosistem, želja je bila da se ostavi prostor i osbosobi za integraciju sa  budućim inovacijama – tu se posebno misli na dolazak 5G tehnologije. Ova integrisana platforma za povezana vozila je omogućila kompaniji FCA da napravi globalni „ekosistem“ kako bi poboljšali doživljaj vožnje u vozilu i van njega. 5G tehnologija predstavlja više od inovativnog tehnološkog iskoraka: reč je konceptualnoj revoluciji u domenu povezanosti automobila.

  Konkretan primer ove posvećenosti je prikazan kroz aktivno učešće kompanije FCA na Svetskoj 5GAA konferenciji i kroz demonstraciju koja je održana u Torinu. Na ovom događaju prikazano je kako povezana vozila mogu da komuniciraju i sa cloudom i međusobno kako bi unapredili bezbednost i kvalitet vožnje.

  Pojava 5G tehnologije će uvesti novi talas komunikacije koja se odvija velikom brzinom i sa vrlo malim kašnjenjem, a kompanije FCA je predstavila pet novih tipova tehnologije koje koriste ove prednosti: Sistem za upozorenje od čeonog, direktnog sudara, sistem za obaveštenja u gradu putem georeferenciranja (Urban Geo-referenced Alert), sistem za upozorenje na zaustavljena vozila, sistem za upozorenje na naglo kočenje vozila ispred (Emergency Electronic Brake Light warning) i sistem za pomoć pri slaboj vidljivosti (See Through).

  „Uconnect ekosistem kompanije FCA će u budućnosti koristiti 5G tehnologiju i to na više načina nego što je demonstrirano na događaju u Torinu. Mi verujemo da 5G tehnologija može da pomogne da se transformiše mobilnost budućnosti i istovremeno unese revolucija u način na koji danas gledamo na automobile. Kada 5G tehnologija postane globalni standard i kada se razvije prateća infrastruktura, i proizvođači i potrošači će moći da koriste brojne prednosti koje ova tehnologija donosi“, izjavio je g. Gilberto Ceresa (Đilberto Čereza), Direktor tima za globalnu povezanost i CIO (Generalni informacioni direktor) kompanije Fiat Chrysler Automobiles za regione EMEA i LATAM.

  FCA i Harman (Samsung) su prikazali dve demonstracije C-V2V (Cellular Vehicle to Vehicle) tehnologije: Sistem za upozorenje na mogućnost čeonog sudara (FCW) i sistem za pomoć pri kretanju u raskrsnici (IMA). U demonstracijama su učestvovali modeli Maserati Levante i Quattroporte koji su saopštavali jedan drugom osnovne informacije poput njihove lokacije i relativnog pravca kretanja, zahvaljujući direktnoj radio vezi. Sistem za upozorenje na mogućnost čeonog sudara opaža potencijalni čeoni sudar i upozorava vozača u skladu s tim. Putem međusobne razmene podataka prikupljenih preko senzora u povezanim automobilima koji su blizu jedni drugih, ova tehnologija će moći da smanji rizik od saobraćajnih nesreća poput onih koje se dešavaju u raskrsnicama. Sistem za pomoć pri kretanju u raskrsnici pomaže vozaču u raskrsnici kako bi se izbegli bočni sudari.

  Nova 5G tehnologija će takođe omogućiti vozačima da unapred dobijaju upozorenja o kritičnim događajima a isto tako će i učiniti vožnju po gradu mnogo prijatnijom. Svrha sistema za obaveštenja u gradu putem georeferenciranja/ mapiranja, koji predstavlja plod saradnje kompanija TIM, FCA, Links, 5T, grada Torina i Politehničkog univerziteta u Torinu, jeste da skrene pažnju vozačima na potencijalne opasnosti kao što su radovi na putu, dinamično ograničenje brzine i saobraćajne gužve. Standardnu poruku upozorenja na osnovu georeferenciranja prvo dobijaju Politehnički univerzitet u Torinu i kompanija Links, zahvaljujući platformi za digitalnu mobilnost grada Torina, koja nadzire situaciju na putevima u realnom vremenu, a potom se ta poruka prenosi putem TIM 5G AMQP Cloud brokera. Samo vozila kojima su potrebne ove informacije će dobiti poruku koja će biti prikazana na korisničkom interfejsu u automobilima FCA grupe, tako da vozači imaju vremena da odreaguju. Ova demonstracija je dokazala da TIM 5G mreža može da se koristi u razvoju pametnih usluga na putu za povezana vozila. Ova šema je takođe usklađena sa industrijskim standardima i stoga može da se primeni na drugim lokacijama koje su pokrivene mobilnim mrežama.

  Treća demonstracija, u kojoj je učestvovala kompanija FCA, je pokazala kako funkcioniše C-V2X (Vehicle-to-Everything) tehnologija.  Pomoću ove tehnologije vozila mogu da komuniciraju međusobno, sa drugim korisnicima puteva kao i sa infrastrukturom. Čak i u oblastima koje nisu pokrivene mobilnim mrežama, komunikacija putem C-V2X tehnologije omogućava razmenu vremenski osetljivih informacija kao i informacija od ključne važnosti za bezbednost. FCA je u saradnji sa kompanijama Continental i Qualcomm predstavila dve upotrebe ove tehnologije a za to su koristili dva modela Jeep Renegade. Sistem za upozorenje na stacionarna vozila se aktivira kada se upale sva četiri migavca. Poruka se šalje svim obližnjim vozilima tako da vozila koja se približavaju dobijaju obaveštenje čak i kada opasnost još uvek nije u vidokrugu. U slučaju da vozilo naglo zakoči, sistem za upozorenje na naglo kočenje vozila ispred šalje upozorenje svim obližnjim vozilima kako bi bili obavešteni o potencijalno opasnoj situaciji.

  I za kraj, kompanije Vodafone, FCA, Vodafone Automotive, Marelli i Altran su predstavile sistem za pomoć pri slaboj vidljivosti koji koristi C-V2V tehnologiju za razmenu video snimaka među vozilima u realnom vremenu. Rezultat toga je povećan vidokrug za vozače, čak i u uslovima smanjene vidljivosti. Ova tehnologija ima za cilj da spreči saobraćajne nesreće, naročito u situacijama kada vozila vrše preticanje. Dva Jeep Renegade modela su učestvovala u demonstraciji i bili su međusobno povezani preko 5G rutera kompanije Marelli. Svako vozilo je takođe bilo opremljeno i kamerama sa visokom brzinom smenjivanja slika kompanije Marelli Motorsport. Sistem za praćenje u realnom vremenu i algoritam za prostorno mapiranje u vozilima, posebno razvijen od strane kompanije Vodafone Automotive, omogućio je da MEC (Multi-access Edge Computing) tehnologija kompanije Vodafone dinamički upravlja i preusmerava video snimke na osnovu recipročnih pozicija vozila kako bi se obezbedilo minimalno kašnjenje u prenosu informacija, a sve u službi bezbednosti vozača. Izuzetni mali nivo latencije i velika pouzdanost Vodafone 5G mreže su ključni u obezbeđivanju protoka i sinhronizacije razmene video snimaka između vozila u realnom vremenu, i to u uslovima velikog saobraćaja i zasićenosti mreže.