Euromoney proglasio UniCredit za najboljeg pružaoca usluga u upravljanju tokovima novca klijenata u Srbiji

    0

    Prema anketi za Upravljanje tokovima novca 2019, koju sprovodi renomirani finansijski magazin Juromani (Euromoney), UniCredit je izabran za tržišnog lidera i najboljeg pružaoca usluga iz ove oblasti u Srbiji. Pored Srbije, UniCredit je najbolji pružalac usluga u upravljanju tokovima novca u još 9 zemalja i tržišni lider u 11 zemalja.

    Anketa se provodi svake godine i u njoj učestvuje 25.000 korporativnih klijenata koji koriste transakcijske usluge, finansijskih direktora i stručnjaka za finansije iz celoga sveta, koji svojim glasovima biraju najbolje pružaoce usluga na tržištu.

    Aleksej Janijev, direktor Globalnog transakcionog bankarstva UniCredit Banke Srbija je izjavio: “Upravljanje gotovinom je jedna od ključnih usluga koje pružamo našim klijentima, a ova nagrada pokazuje visok kvalitet naših proizvoda, koji su kreirani za sva pravna lica, od malih preduzeća do velikih multinacionalnih kompanija. Činjenica da su nas upravo naši klijenti nagradili je dodatni podstrek da nastavimo u istom smeru – da nudimo proizvode i usluge koji su usklađeni sa njihovim potrebama”.

    Rezultati ove ankete su još jedno u dugome nizu priznanja za UniCreditovu jedinicu za globalno transakciono bankarstvo. Priznanja iz 2019. uključuju nagradu za najboljeg pružaoca transakcionih usluga u zapadnoj Evropi u Nagradama za transakciono bankarstvo časopisa The Banker i nagradu za najbolju banku za transakcione usluge u Centralnoj i istočnoj Evropi u Nagradama za izvrsnost časopisa Euromoney.