EU i UNICEF pokreću program na Zapadnom Balkanu i u Turskoj za ublažavanje uticaja COVID-19 na živote dece i porodica

1

Evropska unija (EU) i UNICEF su najavili početak programa vrednog 5 miliona evra za ublažavanje uticaja COVID-19 na najugroženiju decu i porodice na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Kroz partnerstvo će za oko 490.000 dece i roditelja biti obezbeđen bolji pristup javnim službama koje promovišu razvoj, obrazovanje, zdravstvene usluge i zaštitu u ranom detinjstvu kao deo oporavka od COVID-19.

Regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, Afšan Kan, rekla je Na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, saradnja UNICEF-a sa Evropskom unijom ima za cilj da zaštiti prava dece na obrazovanje, zdravlje i zaštitu i osigura da nacionalni sistemi koji pružaju ove usluge budu pravičniji, inkluzivniji i zadovolje potrebe najugroženije dece i roditelja. Kada posmatramo period oporavka od krize usled COVID-19, ovaj program ima za cilj da doprinese izgradnji otpornijih sistema u ovim zemljama“.

Ne možemo sebi dozvoliti da stvorimo COVID generaciju. Ovim programom pomažemo u pružanju kontinuiranog pristupa osnovnim uslugama brige o deci za skoro pola miliona dece i roditelja. To će obuhvatati pružanje digitalnih alata i kvalitetnog digitalnog sadržaja porodicama u udaljenim područjima, podršku kontinuiranim uslugama u oblasti zdravstva i ishrane i unapređenje dostupnosti usluga za razvoj u ranom detinjstvu. To predstavlja deo širih napora EU da podrži Zapadni Balkan i Tursku u njihovom odgovoru na pandemiju i ublaži njen uticaj na najugroženije grupe“, izjavila je Henoveva Ruiz Kalavera, direktorka za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju.

Multisektorski program EU i UNICEF-a će ojačati napore u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj za unapređenje pristupa osnovnim uslugama, uvođenje novih vrsta podrške deci i porodicama i izgradnju kapaciteta radnika na prvoj liniji u različitim sektorima.

*U skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Finansiranje programa je deo paketa pomoći EU Zapadnom Balkanu za odgovor na COVID-19, koji trenutno iznosi više od 3,3 milijarde evra. „Tim Evrope“ je takođe dao doprinos od 2,2 milijarde evra za program COVAX, uključujući 1 milijardu evra iz EU fondova.

Širi kontekst

Od početka pandemije, UNICEF radi na ublažavanju uticaja pandemije na živote dece i porodica kroz podršku vladama u isporuci medicinskih sredstava i lične zaštitne opreme za zdravstvene radnike; obezbeđivanje osnovnih higijenskih potrepština za škole i sprovođenje učenja na daljinu za decu, uključujući predškolce; pružanje saveta porodicama o ishrani, dojenju i roditeljstvu; osiguranje dostupnosti usluga podrške mentalnom zdravlju i psihološke podrške u zajednici; i pružanje socijalne pomoći za najugroženiju decu.

Ukupan paket pomoći EU Zapadnom Balkanu za odgovor na COVID-19 trenutno premašuje 3,3 milijarde evra. Obuhvata neposrednu podršku u pogledu opreme i srednjoročnu i dugoročnu podršku zdravstvenim sistemima i poslovnom sektoru putem lokalnih banaka, makrofinansijsku pomoć u obliku zajmova kroz paket za odgovor Evropske investicione banke (EIB), podršku vakcinaciji u saradnji sa SZO i podršku ugroženim grupama, uključujući Rome, žene (posebno one koje su preživele nasilje), decu, povratnike, starije osobe i osobe sa invaliditetom.

Pored te finansijske podrške, EU je takođe omogućila svim zemljama Zapadnog Balkana da se pridruže Sporazumu EU o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava, kao i da se priključe Odboru EU za zdravstvenu sigurnost kao posmatrači.

EU je takođe jedna od najvećih globalnih pristalica program COVAX, koji i dalje predstavlja najbolji način za osiguranje pravednog i ravnopravnog pristupa vakcinama i međunarodne solidarnosti u vezi sa vakcinama. „Tim Evrope“ je dao doprinos od više od 2,2 milijarde evra za program COVAX, uključujući 1 milijardu evra iz budžeta EU.

1 KOMENTAR

Comments are closed.