Dri tvrdi da nije utvrdila da je GIM oštetio Namensku iz Trstenika

0
Profimedia

Državna revizorska institucija (DRI) danas je demantovala da je kontrolom finansijskih izveštaja PTT-Namenska iz Trstenika utvrdila da je kompanija GIM oštetila to preduzeće.

Nova ekonomija je pre nekoliko dana objavila da je kompanija GIM “potencijalno oštetila proizvođača oružja PPT-Namenska iz Trstenika za 1,6 miliona dolara jer je prodavala oružje u inostranstvu po ceni većoj od ugovorene, a razliku, suprotno zakonu, nije isplatila Namenskoj”, što, kako je navedeno, “sledi iz izveštaja DRI”.

DRI je u saopštenju navela da u njenom izveštaju nigde ne stoji takva tvrdnja, kao ni navod Nove ekonomije da je trebalo da GIM “razliku u prihodu isplati proizvođaču”.

“Tačno je da smo u izveštaju na osnovu utvrđenih činjenica dali preporuku da komisionari treba komitentu da dostave obračune komisione prodaje, sa pripadajućom dokumentacijom u vezi sa realizacijom komisionog posla, u kojima će se utvrditi međusobna potraživanja i obaveze, po obavljenom komisionom poslu. To znači da je GIM, kao jedan od komisionara, bio obavezan da dostavi obračun komisione prodaje sa potrebnom dokumentacijom, u kome su iskazane međusobne obaveze i potraživanja, što je i učinjeno”, istakla je DRI. 

Dodaje se da je Namenska potvrdila “navedeni obračun komisione prodaje” i “budući da nije utvrđena razlika u međusobnim obavezama i potraživanjima, u revizorskom izveštaju se i ne navodi da je bilo potrebno razliku u prihodu isplatiti proizvođaču”.

Nova ekonomija je pre objave teksta poslala pitanja GIM-u i Namenskoj u vezi sa izveštajem državnog revizora, ali nije dobila njihov odgovor.

Trstenička kompanija fakturisala je GIM-u vrednost proizvoda u iznosu od 319,29 miliona dinara u 2017. i 2018. godini. Međutim, fakturisana vrednost istih proizvoda od strane GIM-a prema inostranom kupcu iznosila je preko 479 miliona dinara u 2017. i 2018. godini, što je razlika od 159,7 miliona dinara, ili 1.640.560‬ dolara.

(Beta)