Dr Nikola Hajdin vanserijski naučnik, projektant i pedagog

0
Igor Pavićević

Građevinski fakultet u Beogradu danas se sa tugom i ponosom oprašta od dr Nikole Hajdina, redovnog profesora Građevinskog fakulteta u penziji i redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti.

Život i karijera prof. Hajdina neraskidivo su povezani sa Građevinskim fakultetom u Beogradu, koji je završio 1951. i na njemu doktorirao 1956. godine, a zatim je prošao sva zvanja, od naučnog saradnika (izabran 1958.) do redovnog profesora (1966.). Bio je profesor na Katedri za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija i predavao je: Otpornost materijala, Teoriju površinskih nosača, Teoriju plastičnosti, Nelinearnu elastičnost i Teoriju tankozidnih nosača. Dekan fakulteta bio je od 1975. do 1977. godine.

Bio je izuzetan pedagog i veliki stvaralac, čija su dela priznata i visoko cenjena u naučnoj i stručnoj javnosti širom sveta. Autor je više od dve stotine trideset naučnih radova i knjiga iz različitih oblasti građevinske mehanike i teorije konstrukcija.

Ž”Profesor Hajdin je dao veliki doprinos razvoju i primeni savremenih numeričkih metoda u proračunu građevinskih konstrukcija. Njegova teorijska istraživanja i plodan naučni rad otvorila su put ka graditeljskim ostvarenjema koja su u trenutku nastanka predstavljala dostignuća u svetskim razmerama: most preko reke Save kod Orašja, mostovi sa kosim kablovima u Beogradu, Novom Sadu i preko Visle u Plocku.

Nastavnicima i studentima profesor Hajdin biće večiti uzor. Pamtićemo ga kao stavaraoca koji je obeležio epohu u razvoju našeg fakulteta, nauke i građevinske struke. Pamtićemo ga i kao velikog pedagoga, vanserijskog naučnika i projektanta čija dela predstavaljaju vrhunske domete graditeljstva”, izjavio je dekan Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Kuzmanović.