Dr Naumović: Inovativni lekovi odlažu nastanak bolesti bubrega kod bolesnika sa dijabetesom tipa 2, zato ih preporučuju svetski stručnjaci

0
Foto Profimedia

Šećerna bolest se širi u obliku pandemije u svetu i u Srbiji. Ako se setimo prvog talasa pandemije u Srbiji i kada smo imali prve žrtve, reč koja se često mogla čuti kada su lekari pričali o pridruženim bolestima koje su imali preminuli, bila je upravo – dijabetes. A u Srbiji nijedan inovativni lek za lečenje dijabetesa nije stavljen na Listu lekova u poslednjih gotovo deset godina, izuzev insulina, čime naš sistem zdravstvene zaštite kaska za regionom i Evropom. 

S obzirom na to da je dijabetes vodeći uzrok bolesti bubrega, prof. dr Radomir Naumović, nefrolog, direktor Klinike za nefrologiju KBC Zvezdara, objašnjava kakav efekat na tok bolesti imaju inovativni lekovi, kao što su SGLT2 inhibitori, i šta je njihova prednost: “SGLT2 inhibitori su lekovi koji su primarno napravljeni da smanjuju koncentraciju šećera u krvi. Međutim, tokom kliničkih ispitivanja primećeno je da imaju povoljne efekte i na funkciju bubrega i na kardiovaskularni sistem. Ovi lekovi dovode do smanjenja telesne mase bolesnika što je veoma važno za sve bolesnike koji su gojazni i imaju hroničnu bolest bubrega. Zatim snižavaju krvni pritisak što je od neprocenjivog značaja za usporavanje progresije hronične bolesti bubrega. Svojim efektima smanjuju gubitak proteina mokraćom, a dejstvom na male krvne sudove bubrega utiču na korekciju hemodinamskih promena na nivou bubrega i time direktno usporavaju progresiju hronične bolesti bubrega u okviru dijabetesa.”

Nažalost, ovi lekovi nisu na pozitivnoj listi i samim tim su manje dostupni našim bolesnicima, uprkos činjenici da im cena nije previsoka i da na duge staze mogu da dovedu samo do smanjenja troškova lečenja, naglašava profesor Naumović.

“Poslednji rezultati velikih kliničkih studija pokazuju da SGLT2 inhibitori imaju potencijal da odlože nastanak bolesti bubrega kod bolesnika sa dijabetesom, što znači da se mogu koristiti u primarnoj prevenciji. Kako istovremeno usporavaju progresiju već postojeće bolesti bubrega, logično se nameće zaključak da ove lekove treba dati što ranije. Poslednje preporuke svetskih dijabetologa i nefrologa zbog svega navedenog stavljaju ove lekove u prvu terapijsku liniju bolesnika sa dijabetesom tipa 2”, objašnjava profesor Naumović.