Dobro društvo je naše društvo

  Piše Milica Đustebek, savetnica za filantropiju i partnerstva, Trag fondacija

  0
  Foto: Trag fondacija

  Dobro društvo skreće pažnju na važna pitanja, podržava one kojima manjka podrška i diže glas za važne, ali ne nužno lepe teme. Postoje segmenti našeg društva koji su malo vidljivi, a neko se neumorno bori da skrene pažnju na njih i učini ih vidljivijim u očima zakona i svih nas.

  Taj neko su udruženja građana. Od severa do juga, od istoka do zapada, u gradovima, u opštinama, u seoskim sredinama i slabije naseljenima oblastima, udruženja građana pružaju podršku i menjaju društvo u Srbiji nabolje. Svakog dana, udruženja su tu za one kojima je potrebna zaštita od porodičnog ili partnerskog nasilja, one kojima je potrebno palijativno zbrinjavanje, one koji se bore da kultura i obrazovanje budu dostupni za sve i sve one koje zakon slabo ili nikako ne prepoznaje.

  Svi znamo kakva je bila ova godina. Teška i izazovna, za svakog pojedinačno i za društvo u celini. Najviše donacija i pažnje, apsolutno opravdano i nimalo iznenađujuće, bilo je usmereno na zdravstvo, zdravstvene institucije i procedure, radnike i radnice, kao i pacijente. Iako je ovakvo usmeravanje fokusa na zdravstvene teme potpuno zasluženo, obratimo pažnju i na udruženja građana čiji opstanak je ugrožen, a koja su pala u drugi plan.

  Dobro društvo zavisi od svakog od nas, iako to često smetnemo s uma čekajući nekog drugog „da uradi nešto”. I najmanja inicijativa ili akcija za opšte dobro koju bilo ko od nas preduzme – utiče na društvo u celini. Trag fondacija ih prepoznaje, podržava, povezuje i zajedno sa udruženjima radi na stvaranju dobrog društva kroz sopstvene inicijative, kao i kroz regionalnu mrežu SIGN.

  Obratite pažnju na lokalna udruženja i inicijative koja čine čuda u vašem mestu, gradu, selu ili okrugu, saznajte koje su njihove potrebe, podržite ih doniranjem novca, robe, volonterskog vremena, znanja, pričajte o njima na svojim društvenim mrežama, među prijateljima, kolegama i porodicom.

  Hajde da podignemo glas, a i svest, pričom o tome ko čini dobro društvo i da ga gradimo svi zajedno!