Doba korone značajno utiče na promenu prioriteta upravljanja HR-om

  0

  Domen Zadravec, vodeći partner u EY-Parthenon za Centralnu Evropu

  Covid-19 je jedan od bitnih događaja u poslednji 100 godina, koji će imati dugoročni uticaj na budući način života i poslovanja. Pandemija je ubrzala tranziciju prema digitalnim kanalima i pred HR stavila nove izazove.

  „Doba korone“ značajno utiče na promenu prioriteta upravljanja HR-om, gde se kao novi prioriteti naglašavaju očuvanje zdravlja zaposlenih i organizacija rada od kuće dok kontinuirano privlačenje i razvoj talenata ostaje još važniji i teži zadatak,  ovako je istakao na pitanje šta za HR znači „doba korone“ u intervjuu za Nedeljnik Domen Zadravec, vodeći partner u EY-Parthenon za Centralnu Evropu.

  EY-Parthenon je jedna od najuticajnijih svetskih konsultantskih kuća u oblasti strategije rasta kompanija, optimizacije poslovanja, kao i upravljanja finansijama. EY-Parthenon je nastao 2014. godine spajanjem velike američke kompanije Parthenon sa Ernst i Jang (Ernst & Young) konsultanskom firmom. Danas, EY-Parthenon čini 170 partnera i preko 4.000 konsulatanata u više od 40 kancelarija i oko 25 država sveta. U Srbiji sedište kompanije je u Beogradu.

  Domen Zadravec u intervjuu za Nedeljnik govori o „novoj realnosti“ na koju treba veoma brzo da se prilagode HR odeljenja kompanija i zaposleni, podseća na tehnološki napredak bez kojeg se savremeno poslovanje ne može zamisliti i objašnjava kakve su danas potrebne digitalne strategije.

  Na naše pitanje o tome šta je HR-u „doba korone“ donelo odgovara:

  Zdravlje zaposlenih je tradicionalno deo HR agende, ali je pandemija stavila ovu temu na sam vrh. Kompanije su uvidele da je ključno imati strategiju koja pored mera vezanih za pandemiju definiše i kako dugoročno očuvati fizičko i mentalno zdravlje zaposlenih. Mnoge kompanije koriste pandemiju da budu inovatori te skraćuju radnu nedelju kako bi se zaposleni posvetili sebi u cilju poboljšanja mentalnog zdravlja ili finansiraju kreiranje kancelarije kod kuće kako bi zaposleni imali ergonomske uslove i sačuvali fizičko zdravlje.

  • Kakav je novi profil poslovnih ljudi donela digitalna transformacija i šta danas znači veća produktivnost u poslu? Kako se ona postiže?

  Rad od kuće je postao „nova normalnost“ za kompanije, koja je pre godinu dana bila nezamisliva. Većina aktivnosti se sada obavlja kroz digitalne kanale, a pre svega kroz online platforme (npr. Microsoft Teams). Neke kompanije idu i korak dalje u razvoju svojih digitalnih HR aktivnosti, pa je na primer holandska kompanija Shell organizovala treninge korišćenjem virtuelne realnosti gde su zaposleni učestvovali u virtuelnoj simulaciji nalik na igru. Mađutim, kako bi ovakve inovacije bile dugoročno održive  potrebno je razviti zaposlene kojima je rad u digitalnim okruženjima (ili u virtuealnoj realnosti) normalnost. Razvoj ovakvih ljudi je imperativ u svim industrijama čak i u onim koje trenutno nisu značajno digitalizovane jer će, na primer, u industriji logistike razvojem 5G tehnologije i virtuelne realnosti vozači moći da upravljaju vozilima iz domova i kancelarija što će zahtevati potpuno novu generaciju digitalnih vozača. Sa druge stvarne, nova normalnost uključuje i nove izazove, istraživanje kompanije NordVPN pokazalo je kako rad od kuće traje do dva sata duže u poređenju sa kancelarijom, te je važno osnažiti zaposlene da znaju kada se treba isključiti, a dodatno kako se isključiti u digitalnom svetu kada svaki pogled na telefon ili laptop predstavlja posao.

  • Da li su u digitalnom svetu najvažniji ljudski resursi, o kakvim kadrovima je reč i kako se do njih dolazi?

  Uprkos pandemiji akvizicija i razvoj talenata ostaju visokog prioriteta, gde kompanije traže zaposlene koji imaju izraženu sposobnost učenja i razumevanja apstraktnih koncepata, ali i ambicioznost i želju za razvojem. Ovakvi zaposleni se najčešće prepoznaju veoma rano te ih kompanije zapošljavaju još tokom studija kako bi u potpunosti razvili inovativni potencijal koji zaposleni nose u sebi. Ipak, akvizicija je samo početak, a stvaranje sredine za dalji razvoj talenata jedna od ključnih HR aktivnosti. Ovo podrazumeva stvaranje atmosfere u kojoj zaposleni može aktivno da učestvuje u timskom radu bez „organizacionih“ i „hijerarhijskih“ prepreka, a ujedno može razviti svoje individualne ideje i zamisli. Ovo je, uostalom, i  iskustvo i u kompaniji EY-Parthenon.

  • Kako vidite srpsku ekonomiju, kompanije i zaposlene u njima?

  Dugoročno, u Srbiji je zanimljiv IT sektor sa velikim razvojnim potencijalom, posebno ako se nastavi sistematsko ulaganje u akviziciju znanja i razvoj talenata. Ako se setimo prošle krize 2008. godine i kompanija koje su nastale nakon krize (npr. WhatsApp, Viber), kriza izazvana pandemijom je prilika da sledeća svetski popularna aplikacija nastane baš u Srbiji. Sa druge strane, treba nastaviti ulaganja u digitalizaciju drugih sektora, posebno onih koji tradicionalno sporo prihvataju inovaciju, a značajni su za Srbiju poput poljoprivrede i podsticati rešenja (npr. Pametna poljoprivreda) koja bi omogućila veću produktivnost i manje troškove proizvodnje.

  Kratkoročno, pandemija je stvorila okruženje svakodnenvih inovacija, pa su na primer banke u Srbiji u velikoj meri digitalizovale svoje usluge, dok  maloprodaja masnovno prelazi na online kanale. Pored privrede, pandemija je podstakla i inovacije države u oblasti javne uprave za šta je u 2019. izdvojeno preko 20 miliona evra, a procena je da će tokom 2020. biti izdvojeno preko 40 miliona. Rezultatati ovih investicija su pre svega smanjenje operativnih troškova javne uprave i poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih servisa, posebno kada je tradicionalan pristup javnim servisima ograničen usled pandemije.

  O EY-PARTHENON

  EY-Parthenon nastao je 2014. godine spajanjem uticajne američke kompanije Parthenon sa Ernest Jang (Ernest Young) konsultanskom firmom. Danas, EY-Parthenon čini 170 partnera i preko 4.000 konsulatanata u više od 40 kancelarija i oko 25 država svetaa. U regiji EY-Parthenon ima kancelarije u Beogradu, Ljubljani, Zagrebu i Pragu.