Dinarski keš kredit sa osiguranjem do 3 miliona dinara sa nižom kamatnom stopom i periodom otplate po meri klijenta

    0

    Septembar je mesec, koji usled početka školske godine, iziskuje dodatne troškove, a tokom leta mnogi od nas potroše mnogo više nego što su planirali. Stoga je UniCredit Banka značajno smanjila nominalne varijabilne i fiksne kamatne stope koje se sada kreću od 7,90% i efektivne, koje se kreću od 9, 45% u zavisnosti od perioda otplate. Zahvaljujući pojednostavljenoj proceduri, klijenti mogu da očekuju novac na računu već 24 sata nakon podnošenja dokumentacije.

    Ali kako da klijenti budu sigurni da su odabrali kamatnu stopu ili period otplate koji u potpunosti odgovara njihovim željama i potrebama? Pravi savet zlata vredi i zato UniCredit Banka dodatno ističe, kroz direktne razgovore sa klijentima, ali i različite promotivne materijale, koliko je zaista važno da klijenti izaberu optimalan period otplate, zavisno od namene kredita. Na primer, optimalan rok kredita za nabavku tehnike je do 3 godine, za kupovinu motornih vozila do 5 godina, a za nameštaj i opremanje stana rok može ići do maksimalnog perioda od 8 godina.

    Dinarski keš kredit UniCredit Banke se odobrava svim postojećim i novim, zaposlenim klijentima koji prenesu zaradu u ovu banku, bez učešća i depozita, a može se iskoristiti i za refinansiranje postojećih obaveza. Dodatna pogodnost je osiguranje koje je već uključeno u cenu kredita i koje pokriva široku paletu rizika, uključujući i osiguranje u slučaju gubitka posla.