Deset novih zaključaka Vlade o izbornom procesu: Ažuriranje biračkog spiska, obuka članova biračkog odbora…

3
Foto: Profimedia

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici deset novih zaključaka Radne grupe za saradnju sa OEBS-om i saradnju s Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, kojima se, kako se navodi u saopštenju, dodatno unapređuje izborni proces u zemlji, preneo je N1.

Naložena je, između ostalog, obuka ovlašćenih lica za ažuriranje Jedinstvenog biračkog spiska i njegova interenet prezentacija, obuka svih potencijalnih članova biračkih odbora, a među zaključcima je i omogućavanje građanima da po zahtevu obave uvid u izvod iz biračkog spiska nakon glasanja.

Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave se nalaže da uvede posebnu stranicu na internet prezentaciji na kojoj će biti dostupne sve informacije o biračkom spisku, pre svega njegovo ažuriranje, izmena podataka u biračkom spisku, kao i način unosa izmena u biračkom spisku, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Takođe će biti dostupne i informacije o kontakt osobama, telefonima i elektronskim adresama u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koje su zadužene za Jedinstveni birački spisak.

Sve ovo se radi, kako kažu, u cilju dodatnog upoznavanja građana o njihovim pravima o glasanju prema mestu boravišta u zemlji ili inostranstvu, kao i načinu kako građani mogu da provere da li su podaci u Jedinstvenom biračkom spisku tačni.

Usvojen je Zaključak kojim se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nalaže da preko Upravne inspekcije vrši nadziranje nad ažuriranjem biračkog spiska, uključujući i mere vanrednog nadzora. Istom ministarstvu se traži da organizuje obuku ovlašćenih matičara i zamenika matičara zaduženih da svaki podatak koji utiče na potpunost, tačnost i blagovremenost vođenja biračkog spiska dostavi organu koji je nadležan za donošenje rešenja na kome se zasnivaju promene u biračkom spisku.

Takođe je naloženo da se izvrši obuka ovlašćenih lica za vođenje, odnosno ažuriranje Jedinstvenog biračkog spiska, kao i da resorno ministarstvo izradi priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku za potrebe ovlašćenih lica za vođenje, odnosno ažuriranje biračkog spiska.

Na današnjoj sednici Vlade Srbije usvojen je i Zaključak kojim se preporučuje Republičkoj izbornoj komisiji da Uputstvom o sprovođenju izbora za narodne poslanike propiše odredbe kojima bi se bliže uredio javni uvid u zapisnike o radu biračkih odbora.

Među preporukama Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, a koje je Vlada Srbije usvojila, nalazi se i preporuka Republičkoj izbornoj komisiji da do raspisivanja izbora za narodne poslanike organizuje obuku svih potencijalnih članova biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu, a u vezi sa poslovima koje u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika obavljaju birački odbori.

Takođe je usvojeno da se preporuči Republičkoj izbornoj komisiji da Uputstvom o sprovođenju izbora za narodne poslanike propiše odredbe kojima bi se bliže uredilo praćenje rada organa za sprovođenje izbora od strane domaćih i stranih posmatrača, kao i preporuka da Uputstvom o sprovođenju izbora za narodne poslanike propiše odredbe koje bi se odnosile na omogućavanje građanima da po zahtevu obave uvid u izvod iz biračkog spiska nakon glasanja.

3 KOMENTARA

  1. SNS nije nije ništa drugo nego lobistička grupa koja bezobzirno uništava društvo radi ostavrivanja zarade, kao što su lobističke grupe uticale na globalnu epidemiju povećanja broja gojaznih osoba lobirajući da su masnoće štetnije od šećera da bi preduzeća za proizvodnju šećera povećale prodaju šećera,..

  2. Kozmetika. Suština kradje na izborima je ucena službenika i radnika u državnim i javnim ustanovama,sa belim listićima koje garantuje da je ucenjeni izašao na biračko mesto, dobio beli listić a u kutiju ubacio dobijeni listić od svoga poverenika. Ako se ne razdužiš ili ne želi da učestvuje u prevari sledi OTKAZ. MORA SE IZNAĆI REŠENJE KOJE ĆE SPREČITI OVAJ MARIFETLUK. Svaki birački odbor mora imati svoje obeležje na glasačkog listiću, kako bi se ta kradja sprečila.

Comments are closed.