Deksametazon i njegov uticaj: “Magični kortikosteroid” se dugo primenjuje u lečenju najtežih bolesti

Kortikosteroid Deksametazon, prenose najveći svetski mediji, može da ima veliki uticaj u lečenju koronavirusa, naročito u fazi smanjivanja smrtnosti i sprečavanja citokinske oluje. Ipak, on se dugo i uspešno primenjuje i kod drugih bolesti. Deksametazon je lek primenjivan kod bolesnika s tumorima mozga, posebno gliomima visokog gradusa kao što su anaplastični astrocitomi (gradus III) i … Continue reading Deksametazon i njegov uticaj: “Magični kortikosteroid” se dugo primenjuje u lečenju najtežih bolesti