„DECIDE“ projekat donirao opremu za Tehničku školu Obrenovac

  0

  U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Dijalog o zapošljavanju mladih, inicijativa i dualno obrazovanje“ (DECIDE) obezbeđena je oprema za Tehničku školu Obrenovac, u cilju unapređivanja uslova za realizaciju teorijske i praktične nastave, kao i neformalnih obuka za nezaposlena lica. Zahvaljujući ovoj donaciji, škola je dobila dve industrijske CNC mašine-strug i glodalicu, što je postavljeno kao prioritet za nabavku.

  Direktorka Tehničke škole Obrenovac, Rajka Babić, istakla je da je ova oprema veoma bitna jer, između ostalog, otvara i mogućnost verifikacije novih obrazovnih profila. Time bi se obezbedila bolja ponuda za upis učenicima osnovnih škola u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada, ali i šire sredine.

  „Dobijanjem CNC struga i glodalice naša školska radionica je u potpunosti opremljena za kvalitetnu realizaciju praktične nastave za sve učenike, a posebno za učenike obrazovnog profila Operater mašinske obrade. Pored toga, naš cilj je da postanemo i centar za obuke nezaposlenih mladih ljudi, kao i starijih lica kojima su obuke neophodne radi zapošljavanja. Planiranje obuka biće u skladu sa  potrebama lokalne privrede. Otvaramo i  mogućnosti da škola bude i realizator priznavanja prethodnog učenja, što je od velikog značaja za preduzeća.“

  Gospođa Babić je dodala da je ulaskom u DECIDE projekat, pored dobijene opreme, omogućeno i stručno usavršavanje rukovodećeg i nastavnog kadra, kako bi se kroz formalno i neformalno obrazovanje unapredila obrazovna ponuda škole. Ona je napomenula da je to pravi način da se škola razvija, uči i da postane još uspešnija.

  Po rečima rukovodioca projektnog tima u GIZ-u, Ivana Stojanovića,  jedan od ciljeva projekta DECIDE jeste da se opremanjem škola savremenim alatima i mašinama stvore preduslovi za sticanje kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada, ali i sa potrebama potencijalnih polaznika, mladih ljudi od 15 do 35 godina.

  „Kroz ovaj projekat kontinuirano ćemo raditi i na jačanju kapaciteta škola kako bi bile spremne da preuzmu aktivnu ulogu u dijalogu relevantnih aktera na lokalnom nivou u cilju što većeg zapošljavanja mladih“ kaže Stojanović.

  Osim tehničke škole u Obrenovcu, u okviru ovog projekta opremu su dobile i srednje stručne škole u Subotici, Vlasotincu, Kragujevcu i Nišu. Ukupna vrednost opreme po školi je 50 000 evra, a isporučena je projektnim školama u periodu od avgusta do novembra. 

  DECIDE projekat realizuje se od januara 2020. godine, kao nastavak projekata „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ i „Podsticanje zapošljavanja mladih“. Novi projekat, koji realizuje GIZ, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, nastoji da obezbedi održivost rezultata postignutih kroz prethodna dva projekta, posebno na polju daljeg razvoja dualnog obrazovanja, neformalnih obuka i lokalnog dijaloga za zapošljavanje mladih. Fokus je na podršci izabranim školama da izrastu u regionalne centre kompetencija, sposobne da na brz i adekvatan način odgovore na zahteve lokalnih tržišta rada.