Da li osmi mart treba obeležavati i(li) čestitati? “Lako se odričemo socijalističkog nasleđa…”, kaže rektorka BU Ivanka Popović

1
Foto: Igor Pavićević

Osmi mart je dan koji treba da obeležavamo i da nas podseća šta da radimo preostalih dana u godini, rekla je gostujući na N1 televiziji rektorka Beogradskoj univerziteta Ivanka Popović.

Pričajući o dilemi da li 8. mart treba obeležavati, proslavljati i čestitati, Ivanka Popović je objasnila da je to dan koji treba da obeležavamo i da nas podseća šta da radimo ostalih dana u godini.

“Čestitanje možda ima više prikladnosti u porodičnom krugu. Ono što se dešavalo nekada u preduzeću, nadam se da smo tu fazu danas prevazišli”, kazala je rektorka.

Ona ističe da je vreme socijalizma došlo do velikih pomaka u pogledu ravnopravnosti žena, pa su se sedamdesetih godina pojavile i prve dekanke na fakultetima. Ipak, prva prorektorka morala je da sačeka sredinu devedesetih.

“Suviše lako se odričemo perioda socijalističkog nasleđa koje je donelo velike pomake za žene. Sukob u regionu doneo je ujedinjavanje po drugim kriterijmima da je uloga pojedinca, pa i žena, izmenjena. Bilo je više regresije nego napretka”, ističe Popović.

Ona dodaje da streotipi i duboko ukorenjene predrasude jer potiču iz porodične zajednice i da je to ključni momenat u kom treba delovati.

Na pitanje da li je danas uvredljivo reći ženi da je dobra domaćica, rektorka Beogradskog univerziteta je odgovorila da ta fraza upotpunjuje imidž da žena mora da bude uspešna i u karijeri i kod kuće, da bude “superžena”. Ona napominje da u porodicama treba da postoji preraspodela poslova i odgovornosti da bi zajednica mogla da funkcioniše.

“Da se latimo onih poslova gde smo najbolji, da tu možda neke granice prestanu”, rekla je rektorika Popović.

Kada je u pitanju pojam “uspešne žene” i dileme treba li ta žene pored svih obaveza na poslu i u kući da ima vremena i za sebe, rektorka objašnjava da je ključ uspeha u pronalaženju balansa i obezbeđivanju deljenja obaveza.

“Odgovorajuća raspodela poslova na radnom mestu i u kući. Govorimo o tome da se na taj način otvara ono malo slobodnog vremena za sve. Govorimo o zajedništvu i partnerstvu da bi oba pola mogla da dođu do razrešenja. To zahteva ogromno zalaganje, trud i jako veliku ljubav i međusobno poštovanje da bi se to realizovalo. Mislim da je ključno poštovanje, jer iz toga sve potekne. A to se najbolje vidi iz primera”, ističe Popović.

1 KOMENTAR

Comments are closed.