“Crna Gora sada ima više problema nego broja stanovnika. Ovo su tri primarna procesa koja treba pokrenuti…”

0
Foto: Profimedia

Na jučerašnjim izborima je pobedila demokratija, i pobedila je Crna Gora, kazao je predsednik DEMOS-a i jedan od funkcionera koalicije “Mir je naša nacija” Miodrag Lekić. 

Kako je rekao, neophodna je svest da novom vlašću ne počinje bajka već veliki izazovi “kojima moramo biti dorasli”, prenele su Vijesti.

“U mnoštvu pokrenutih, i ne jednostavnih procesa, smatram primarnim u ovom trenutku tri: Prvo, odlazeća Markovićeva vlada treba da iskoristi ovaj kraći period do predaje vlasti da bi javno saopštila sve bilanse, posebno ekonomsko-finansijsko stanje u zemlje – koje ostavlja kao rezultat svoje vladavine snagama kojima su građani 30. avgusta izrazili poverenje za vođenje državnih poslova.

Drugo, tri koalicije koje su dobile većinu za formiranje vlade treba da su, ne samo svesne ogromne odgovornosti, složenosti trenutka u zemlji, neophodne doraslosti iskušenjima koja dolaze – već i da brzo reaguju osmišljenim dogovorom sa potpisima većine poslanika koji podržavaju formiranje nove vlade. Dakle, tri koalicije u svakom slučaju, a po mogućnosti pojačane i sa drugim mogućim subjektima.

Ovo je neophodno, ne samo što je vreme dragoceno već i da bi se sprečio nepotreban ritual tkz. konsultacija kod predsednika države oko određivanja mandatara. Tim pre što je nominalni predsednik države celo vreme delovao kao partijski predsednik pa bi bilo logično da se u ovom trenutku i sasvim posveti svojoj partiji.

Treće, neophodno je sa pozicije nove koalicione vlasti što pre uspostaviti međunarodne kontakte sa relevantnim partnerima, pre svega sa visokim institucijama EU u Briselu. Tom prilikom treba pružiti pored objašnjenja o velikoj demokratskoj pobedi u Crnoj Gori takođe i garancije za ispunjenje preuzetih međunarodnih obaveza crnogorske države”, kazao je Lekić, govoreći o prvim mogućim koracima nove koalicione vlasti.

To su, kako je rekao, prvi i hitni koraci koji ih čekaju.

“A odmah zatim treba da sledi temeljan dogovor i akcija na duboko zapuštenom području prioritetnih oblasti društva: hitne ekonomske mere, izgradnja koncepta održive ekonomije, evropske integracije, građanska demokratija, poštovanja civilizacijskog principa podele vlasti, međunacionalna kohezija, pravna sigurnost i nezavisno pravosuđe, slobodni mediji i oslobađanje Javnog servisa od kontrole DPS-a itd”, navodi Lekić.

Ocenjuje da Crna Gora u ovom trenutku verovatno ima više problema nego broj stanovnika.

“Treba ih rešavati mudro i kompetentno. Novom vlašću ne počinje bajka. Počinje novo poglavlje crnogorske istorije. Puno iskušenja. Ali i velikih šansi za hitnu dekriminalizaciju crnogorskog društva i početak građenja ozbiljne, pravne, demokratske države koja će građanima doneti toliko očekivani realan, pre svega ekonomski, prospertet”, zaključio je Lekić.