BAT pokrenuo kliničko istraživanje efekata novih proizvoda na ljudsko zdravlje

  0

  British American Tobacco (BAT) pokrenuo je jednogodišnje kliničko istraživanje, kako bi se utvrdili efekti prelaska sa cigareta na proizvode za zagrevanje duvana, na zdravlje korisnika. Rezultati istraživanja će biti objavljeni 2020. godine.

  Proizvodi za zagrevanje duvana (THP), kao što je glo, zagrevaju duvan kako bi se oslobodila para koja sadrži nikotin bez sagorevanja, što znači da većina štetnih materija koje nastaju sagorevanjem nisu prisutne u pari nastaloj korišćenjem ovog proizvoda.

  „Ovo je BAT- ovo prvo dugoročno istraživanje koje ispituje izloženost i moguće efekte na zdravlje povezane sa korišćenjem uređaja za zagrevanje duvana. Zahvaljujući istraživanju, moći ćemo da pratimo promene i da utvrdimo vraćaju li se posmatrane karakteristike kod korisnika glo uređaja na nivo zabeležen kod nepušača. Zahvaljujući rezultatima istraživanja zdravstvena zajednica, regulatori i potrošači steći će uvid u to mogu li THP-ovi biti održiva i manje rizična alternativa pušenju“, istakao je George Hardie, direktor kliničkih istraživanja u BAT-u.

  BAT-ovi naučnici po prvi put sprovode veliko kliničko istraživanje u više zdravstvenih ustanova kako bi ocenili kakav će učinak prelazak sa cigareta na glo u stvarnom svetu imati na biološke markere koji upućuju na razvoj bolesti povezanih sa pušenjem. Protokol istraživanja objavljen je u časopisu Journal of Internal and Emergency Medicine.

  U istraživanju će učestvovati pušači, koji žele ili ne žele da prestanu da puše, i nepušači koji nikada nisu pušili. Pušači koji ne žele da prestanu sa pušenjem biće nasumično odabrani da ili nastave da puše cigarete ili da koriste isključivo glo godinu dana, dok će se pušačima koji žele da prestanu pušiti dati zamenska nikotinska terapija i/ili lek za lečenje nikotinske zavisnosti. Nepušači će biti stavljeni u kontrolnu grupu. U grupama koje se proučavaju će biti građani Ujedinjenog Kraljevstva starosti između 23 i 55 godina, koji su generalno dobrog zdravstvenog stanja.

  Tokom perioda od godinu dana, učesnici istraživanja će nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima i navikama, ali će svakih 30 dana posećivati kliniku kako bi dali uzorke krvi i urina i ispunili ankete o svom zdravstvenom stanju, kao i da bi obavili ostala fiziološka merenja. Meriće se i upoređivati njihovi nivoi bioloških markera u ranim procesima, a za koje se veruje kako su uključeni u razvoj bolesti povezanih sa pušenjem, bilo da je reč o korisnicima gloa, pušačima, ispitanicima koji su prestali pušiti ili kontrolnim grupama.