Ball korporacija objavila Izveštaj o održivom poslovanju za 2020: Napredak u razvoju cirkularne ekonomije

  0
  Ball Packaging fabrika

  Ball korporacija je objavila svoj sedmi dvogodišnji Izveštaj o održivom poslovanju ističući da je prioritet kompanije dugoročna održivost poslovanja i proizvoda sa ekološkog, društvenog i ekonomskog aspekta.

  „Drago nam je što možemo da predstavimo napredak koji smo ostvarili i podelimo svoju viziju daljeg razvoja cirkularne ekonomije. Posvećenost Ball korporacije održivom poslovanju je pokretač transformacije i promena ne samo u našoj kompaniji, već i u celom sektoru”, naveo je Džon A. Hejs, predsedavajući Upravnog odbora, predsednik i generalni direktor Ball korporacije.

  U izveštaju su detaljno izloženi rezultati koje je Ball ostvario kroz unapređenje ekološke održivosti svojih proizvoda i poslovanja, uključujući ambiciozne naučno zasnovane ciljeve smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte (SCIENCE BASED TARGETS), prelazak proizvodnje na obnovljive izvore energije u Severnoj Americi i Evropi, odgovornu nabavku sirovina na osnovu ASI sertifikata koji uvodi odgovorno upravljanje aluminijumom u EMEA region (Evropa, Bliski istok i Afrika) i uvođenje nagrađivane Ball aluminijumske čaše koja može neograničeno da se reciklira.

  Ball Packaging, fabrika FOTO/OLIVER BUNIC

  „Održivost je od suštinskog značaja za naš komercijalni rast”, izjavila je Kejtlin Pitr, direktorka prodaje i održivosti u Ball-u. „S obzirom na krizu sa ambalažnim otpadom, naši kupci i potrošači uviđaju da moramo da se prebacimo na pravu cirkularnu ekonomiju. Ball svojom alumijumskom ambalažom za piće koja može beskonačno da se reciklira obezbeđuje održivo rešenje za izazove sa kojima se naši kupci suočavaju i putokaz je za ceo sektor.”

  Ball korporacija je izveštajem predstavila napredak na putu ka ostvarivanju ciljeva u oblasti održivosti, ali i istakla svoju ulogu u prelasku na realnu cirkularnu ekonomiju. Izložen je okvir na osnovu kojeg sektor može da primeni ambiciozan curkularan model, koji podrazumeva 100% sakupljanje ambalažnog otpada, produženu odgovornost proizvođača i unapređenje infrastrukture za sortiranje. Pored toga, u cilju praćenja sopstvenog napretka i usvajanja cirkularne ekonomije u sektoru pića, Ball je uveo novu komparativnu procenu životnog ciklusa (LCA) najzastupljenijih ambalažnih materijala za piće. Studija je između ostalog otkrila da je realna reciklaža ključni faktor kada je u pitanju uticaj na životnu sredinu i cirkularnost svih vrsta ambalažnog materijala.

  Izveštaj takođe donosi sveobuhvatan pregled inicijativa kompanije, kao što su raznolikost i inkluzija, kao i napredak u oblasti četiri cilja održivog razvoja Ujedinjenih nacija na koje je kompanija fokusirana: odgovorna potrošnja i proizvodnja, borba sa klimatskim promenama, čista voda i partnerstvom do cilja. Ball će nastaviti da transparentno izveštava o napretku ka ostvarivanju ovih i svojih ciljeva u oblasti održivosti i posvećen je ubrzanoj primeni cirkularne ekonomije za bolju, održiviju planetu.

  Za ceo izveštaj ili rezime, posetite https://www.ball.com/sustainability-reports.