Asseco SEE uspešno implementirao međunarodni standard ISO/IEC 27701:2019

  0

  Srbija je među prvim zemljama u Evropi koja u privatnom sektoru ima kompaniju sa akreditovanim sertifikatom u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Kompanija Asseco SEE je postala vlasnik sertifikata s obzirom na to da je uspešno implementirala zahteve međunarodnog standarda ISO 27701:2019 u okviru svojih poslovnih procesa i uspešno realizovala sertifikacioni audit.

  Dobijenim sertifikatom potvrđuje se sposobnost kompanije da upravlja ličnim podacima, kako za klijente, tako i za zaposlene, obezbeđuje usklađenost sa GDPR regulativom, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim važećim propisima o privatnosti, kao i transparentnost uspostavljenih kontrola za upravljanje privatnošću.

  Sertifikacioni audit su sproveli vodeći revizori firme CIS – Certification & Information Security Services GmbH, partnera firme Quality Austria, koja je poslovni partner kompanije Asseco SEE u oblasti međunarodnih standarda. Quality Austria i CIS su organizaciije koje posluju internacionalno i pružaju podršku klijentima u blizu 30 zemalja.

  Standard ISO/IEC 27701:2019, pod skraćenim nazivom Sistem upravljanja informacijama o privatnosti (PIMS), predstavlja proširenje privatnosti podataka na standard ISO 27001. Ovaj novoobjavljeni standard bezbednosti informacija pruža smernice za organizacije koje žele da uspostave sisteme koji podržavaju poštovanje GDPR-a i drugih zahteva za privatnost podataka. Primena i sertifikacija u skladu sa ISO 27701 smanjuje rizik za prava privatnosti pojedinaca i organizacije unapređenjem postojećeg sistema upravljanja sigurnošću informacija.

  Osim toga, ovaj standard ukazuje klijentima, internim i eksternim zainteresovanim stranama na to da su uspostavljeni efikasni sistemi koji podržavaju usklađenost sa GDPR-om i drugim povezanim zakonima i propisima o privatnosti, a takođe omogućava da se na jednostavan način zaključe sporazumi sa poslovnim partnerima gde je obrada ličnih podataka koji se mogu identifikovati (PII) relevantna za obe strane.