Aplikacija za praćenje reumatskih promena kod obolelih

  0

  Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije tokom juna meseca omogućilo je za sve pacijente obolele od reumatoidnog artritisa aplikaciju Moj RA koja ima za cilj da pomogne u praćenju toka bolesti i da im pruži priliku da blagovremeno reaguju kada primete promene.

  Aplikacija omogućava i vodjenje dnevnika o samoj bolesti, praćenje reakcija i promena izmedju dva pregleda, kao i stanja u kome se nalaze zglobovi.

  Moj RA može da se preuzme preko google play-a i app store-a, a sve informacije i uputstva o instaliranju ove aplikacije nalaze se na sajtu Udruženja www.ors.rs .

  – Vanredno stanje tokom pandemije COVID 19 potenciralo je važnost elektronske komunikacije bolesnika sa reumatologom i izabranim lekarom – kaže dr Mirjana Lapčević, predsednik Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije (ORS).

   Dr Lapčević navodi da oboleli od  reumatoidnog artritisa (RA) imaju pojačan imuni odgovor, ali autoantitela su kod njih usmerena na spopstvene ćelije u zglobovima dovodeći do destrukcije zglobova što je praćeno bolom, otokom i razvojem invalidnosti. Ako se postavi rana dijagnoza RA i odmah započne sa terapijiom hemijskim lekovima i/ili biološkom terapijom oboleli se može uvesti u mirno stanje bolesti (remisiju) za šest, najviše devet meseci. Cilj navedene terapije je da smanji imunitet obolelih od RA, koji je povećan, ali pogrešno usmeren na obolelog od RA. Zbog toga su tokom pandemije COVID 19 ovi pacijenti posebno rizični.

  Udruženje reumatologa Srbije (UReS) uz aktivno učešće aktivista ORS-a tokom vanrednog stanja koristeći elektronske medije komuniciralo je sa obolelima od hroničnih artritisa, a na pregled su bez uputa dolazili samo oni koji su bili hitni.  Da bi se smanjili kontakti, biološka terapija im je dostavljana na kućnu adresu.

  U odsustvu direktne komunikacije mobilna aplikacija MojRA je pravo rešenje: podatke u realnom vremenu unose pacijenti u aplikaciju, svaki put kada osete neku promenu ili imaju zdravstveni problem koji bi trebalo da zabeleze kako bi lekar imao tu informaciju. Ovo je put da lekar dobije  potpunu sliku uspeha lečenja  pacijenta u realnom vremenu na jednom mestu (na kontrolama ali i izmedju dve kontrole) i na osnovu toga moći će da pruži najbolju terapiju i savete svom pacijentu.