Anton Čerepanov, zamenik generalnog direktora NIS-a: Iz svih perioda nestabilnosti izvukli smo pouke i unapredili svoje biznis modele

  0

  „Naftna industrija je prošla kroz mnogo perioda nestabilnosti u svojoj istoriji. Ali, za današnju situaciju se zaista može reći da je bez presedana u globalnoj ekonomiji, jer nije na udaru samo jedna industrija, već praktično cela svetska privreda“ kaže Anton Čerepanov, zamenik generalnog direktora i finansijski direktor NIS-a, u intervjuu za kvartalni bilten Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.

  Čerepanov navodi da se, kada je reč o naftnom sektoru, istovremeno suočavamo sa dve vrste negativnih uticaja. Sa jedne strane, sa dramatičnim padom vrednosti nafte, koja je samo u jednom danu u martu izgubila čak 30 odsto vrednost, a sa druge strane, sa drastičnim padom potražnje usled pandemije korona virusa i usporavanja privrednih aktivnosti širom sveta. Kombinacija ova dva faktora već se odrazila na finansijske rezultate i likvidnost naftnih kompanija, bez izuzetka, a takav gubitak će ostaviti značajne posledice ne samo na poslovanje u 2020. godini, već i na planove u narednom periodu, na istraživanja i nova ulaganja, jer će biti potrebno nastaviti sa doslednim uštedama kako bi se očuvala stabilnost i kompanija i tržišta, smatra Čerepanov.

  Ipak, zamenik generalnog direktora i finansijski direktor NIS-a, kaže da treba istaći da je naftna industrija uspešno prevazišla sve dosadašnje krize, pre svega zbog činjenice da je iz svih perioda nestabilnosti izvukla pouke i unapredila biznis modele. On dodaje da je, kada je reč o NIS-u, kriza koja je počela polovinom 2014. godine, učinila da ovu situaciju kompanija dočeka u veoma dobroj formi. NIS ima čvrstu finansijsku disciplinu, definisane ključne investicione projekte, dobre operativne pokazatelje i zavidnu operativnu efikasnost i uz program ušteda, to su NIS-ovi glavni aduti za suočavanje sa krizom. Ukoliko bude velikih promena u poslovanju naftnih kompanija nakon ovog perioda, to će biti u pravcu daljeg jačanja biznis modela koji će omogućiti uspešno i, pre svega, efikasno poslovanje i u narednim godinama uprkos nepovoljnim trendovima.

  „Sproveli smo mere za smanjenje operativnih i administrativnih troškova, prioritetizaciju investicija i svakodnevno radimo na povećanju operativne efikasnosti u svim segmentima poslovanja. Svakako da nam je u ovim uslovima prioritet održanje likvidnosti kompanije. Kombinacijom navedenih mera, verujem da ćemo ispuniti zacrtane ciljeve“, kaže Čerepanov.

  Čerepanov zaključuje da kratkoročna štednja na račun daljeg razvoja kompanije i kapitalnih investicija, za NIS jednostavno nije opcija. Iznos za kapitalna ulaganja u ovoj godini redukovan je za 30 odsto, ali NIS već sada mora da razmišlja godinama unapred i da nastavi sa modernizacijom kompanije i ulaganjima u one projekte koji će doneti najviše koristi u budućnosti. Tu se pre svega misli na Duboku preradu u Rafineriji nafte Pančevo i Termoelektranu-toplanu Pančevo, a od velike važnosti je i dalje ulaganje u istraživanje i proizvodnju nafte i gasa, nastavak razvoja maloprodajne mreže, dok se velike koristi očekuju i od digitalnih projekata.

  „Svakako ćemo nastaviti sa finansiranjem onih projekata koje vidimo kao najperspektivnije i najisplativije, i koji će naše poslovanje učiniti još efikasnijim i bezbednijim“, kaže zamenik generalnog direktora i finansijski direktor NIS-a.