AmCham Srbija i AmCham Kosovo zajedno ka primeni ekonomskog dela Sporazuma iz Vašingtona

    0

    Rukovodstvo AmCham-a Srbija i AmCham-a Kosovo (AmCham-ovi) su na online sastanku razgovarali o jačanju saradnje i udruživanju napora na sprovođenju ekonomskih delova sporazuma potpisanog u Vašingtonu 4. septembra uz posredovanje SAD-a.

    AmCham-ovi će, uz konsultacije sa svojim članovima, raditi na identifikovanju i davanju predloga za uklanjanje preostalih trgovinskih barijera, ali i na predlozima za olakšavanje trgovine u “mini-Šengen” regionu.

    Dodatno, obe asocijacije će zajednički raditi na promovisanju investicionih prilika za američke kompanije na prostoru Zapadnog Balkana kroz organizaciju investicionih foruma, ali i na informisanju lokalne poslovne zajednice o potencijalima za finansiranje od strane DFC-a, EXIM banke i drugih američkih agencija.