Advokatska komora: Policija postupila nezakonito i brutalno u brojnim slučajevima na demonstracijama

0
Foto: Profimedia

Upravni odbor Advokatske komore Srbije najoštrije osuđuje prekomernu upotrebu sile od strane policije prema građanima koji su učestvovali na demonstracijama, ocenjujući da je, u brojnim slučajevima, primena policijskih ovlašćenja bila nezakonita, brutalna i nesrazmerna potrebi zbog koje se preduzimala.


Bez obzira na činjenicu da je pravo na okupljanje i izražavanje mišljenja bilo zloupotrebljeno od strane pojedinih neodgovornih i organizovanih grupa koje su se nasilnički ponašale, Advokatska komora Srbije ukazuje da u svakoj situaciji policija ima veći stepen odgovornosti od samih učesnika protesta, navodi se u saopštenju AK.


Policija, u skladu sa Zakonom o policiji, predstavlja organizovan način obavljanja zakonom uređenih poslova, koja pri obavljanju svojih dužnosti mora poštovati Ustavom zajamčena ljudska prava i druge zaštićene vrednosti u demokratskom društvu, i shodno tome uvek upotrebiti najblaže sredstvo prinude kojim se može postići zakoniti cilj, dodaje se.


Upravni odbor Advokatske komore Srbije smatra da je primena sile koja nije zakonita opasnija od protivzakonitog ponašanja neodgovornih pojedinaca. Advokatska komora Srbije jasno ističe da će uvek stati u odbranu prava naših građana kada ona budu ugrožena, a naročito kada to ugrožavanje dolazi od jačeg, od države koja raspolaže aparatom prinude.