65 godina Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Fakultet moli sve nekadašnje studente koji su diplomirali između 1969. i 1974. godine da se jave na telefon 450-690 ili na mejl protokol@ff.uns.ac.rs

0
Stara zgrada Filozofskog fakulteta. Arhivska fotografija Univerziteta u Novom Sadu

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo javnost da će Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu na svečanoj akademiji, u petak 29. novembra, sa početkom u 11 časova obeležiti 65 godina od osnivanja i uspešnog rada.

Sve aktivnosti koje su se odvijale na Fakultetu ove godine – a reč je o mnogobrojnim stručnim i naučnim konferencijama, danima stranih kultura, izložbama, promocijama knjiga, književnim večerima, pozorišnim predstavama, predavanjima počasnih gostiju iz zemlje i inostranstva, koncertima… – bile su u znaku ovog za naše društvo značajnog jubileja.

Celog dana Fakultet će biti u svečarskom ruhu i dočekati najpre ugledne zvanice i drage saradnike i partnere uz prigodan program i dodelu priznanja najboljim mladim istraživačima i naučnicima, te zahvalnica partnerima. Potom će uslediti otvaranje dve izložbe. Prva će nam pružiti uvid u početke Fakulteta kroz pregled onovremene štampe, a druga “Otvorena vrata: ovo još niste videli”, u organizaciji Biblioteke Fakulteta predstaviće na nesvakidašnji način knjige na jezicima koji se uče na Fakultetu – ilustrovana, zanimljiva izdanja, enciklopedije, reprezentativne monografije o zemljama, rečnike, knjige koje je Fakultet na poklon dobijao od ambasada, stranih kulturnih institucija i izdavača, a koje stoje u fondovima, ali nisu vidljive.

Potom sledi promocija zbornika “Derivatološko-leksikološka istraživanja ruskog i srpskog jezika prof. dr Jelke Matijašević” u organizaciji Odseka za slavistiku.

Potom sledi susret sa zlatnim diplomcima koji su diplomirali pre 50 i više godina, a kojima će na posebnoj svečanosti biti uručene zlatne diplome. Ovom prilikom molimo sve naše nekadašnje studente koji su diplomirali između 1969. i 1974. godine da nam se jave na telefon 450-690 ili na mejl protokol@ff.uns.ac.rs kako bismo pripremili zlatne diplome za njih.

U njihovu čast, sadašnji studenti vrlo aktivne i tražene dramske sekcije izvešće predstavu “Ožalošćena porodica”.

Filozofski fakultet nekad i sad

Filozofski fakultet je osnovan 1954. godine, kao i Poljoprivredni fakultet, i zajedno čine jezgro iz koga će se šest godina kasnije razviti Univerzitet u Novom Sadu. Odabir Novog Sada za osnivanje fakulteta bio je posve prirodan jer je grad baštinio dugu i bogatu kulturnu i obrazovnu tradiciju.

U vreme svog osnivanja, Filozofski fakultet je bio deo Univerziteta u Beogradu koji je u početku pružao kompletnu logističku pomoć, te su na fakultetu od prvog dana predavali velikani nauke u Srbiji. Fakultet se brzo razvijao uz svesrdnu podršku zajednice i entuzijazam svojih zaposlenih. U početku je imao šest studijskih grupa: za istoriju, za južnoslovenske jezike, za jugoslovensku književnost, za engleski jezik i književnost, za nemački jezik i književnost, i za matematiku sa fizikom. Već 1961. godine na Fakultetu su organizovane i postdiplomske studije.

S vremenom se koncept studija i organizacije rada Fakulteta menjao, ali je on nastavio da raste i da se razvija, prateći promene u društvu i njegove zahteve.

Tako je Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu postao centar izvrsnosti za proučavanje jezika i književnosti koji se govore u Vojvodini – srpskog, mađarskog, slovačkog, rumunskog i rusinskog budući jedini fakultet u Srbiji (i jedan od retkih u svetu) na kome se studira na pet maternjih jezika. Pored navedenih, studenti mogu steći i diplome iz svetskih jezika i književnosti – nemačkog, ruskog, francuskog i engleskog. Kao strani jezik studenti mogu birati još i italijanski, španski, poljski, grčki, kineski i portugalski. Osim studenata, i svi zainteresovani, pored pobrojanih jezika, mogu pohađati kurseve hindi, turskog, persijskog, korejskog i japanskog jezika u Centru za jezike. Osim filoloških disciplina na fakultetu se proučavaju istorija, psihologija, pedagogija, sociologija, socijalni rad, filozofija i medijske studije.

Od početnih 6 studijskih programa Fakultet je danas stigao do 50 na sva tri nivoa studija, a uskoro će imati još 3, sa tendencijom daljeg razvoja.

Fakultet ima 17 odseka i 20 centara, te veliku i dragocenu biblioteku sa preko 600.000 bibliotečkih jedinica. Na Fakultetu studira oko 5.100 studenata i radi 308 nastavnika i 77 članova nenastavnog osoblja, dok je diplome na osnovnim, magistarskim/master i doktorskim studijama steklo skoro 24.000 studenata. Fakultet ima i bogatu izdavačku delatnost sa više od 70 štampanih izdanja godišnje i 16 izdanja u elektronskom formatu.

Studenti Filozofskog fakulteta. Foto: FF

Filozofski fakultet je od svog osnivanja poseban akcenat stavljao na održavanje međunarodnih odnosa sa zemljama iz regiona, kao i sa ostalima širom Evrope i ostatka sveta. Ipak, pravi uzlet ta saradnja doživljava osnivanjem Kancelarije za međunarodnu saradnju 2009. godine, u cilju jačanja živopisne međunarodne zajednice i negovanja međukulturne saradnje. U okviru međunarodne razmene, Fakultet je posetilo 764 studenata, profesora i članova nenastavnog osoblja, od školske 2008/2009. god. do danas, a 540 naših profesora, saradnika i studenata je boravilo na partnerskim univerzitetima, kojih je danas više od 60.

“Filozofski fakultet je, razvijajući sebe, u civilizacijskom i svakom drugom smislu dao nemerljiv doprinos razvoju i Novog Sada i Vojvodine, a naravno i cele zemlje (i one nekadašnje i sadašnje)”, zapisao je jedan od njegovih hroničara, i potpuno opravdao i prevazišao sva očekivanja svojih osnivača.